09 november 2023

Motie terrassen Vismarkt unaniem aangenomen

Vanwege de 1,5 meter coronamaatregelen zijn de terrassen op de Vismarkt in Heusden sinds mei 2020 aanzienlijk in oppervlakte toegenomen. Het aantal tafels en stoelen is daarbij gelijk gebleven en de terrassen zijn voorzien van houten afscheidingen. Omdat het een tijdelijke maatregel betreft die in roerige tijden tot stand is gekomen is deze niet getoetst aan wet- en regelgeving. CDA Heusden heeft daar eerder vragen over gesteld. Het draagvlak voor grotere terrassen is sinds het einde van de pandemie  afgenomen.

Volgens CDA Heusden is er geen noodzaak meer om een zeer groot deel van de openbare ruimte door terrassen in te laten nemen. Door de toegenomen drukte in combinatie met minder ruimte ontstond een rommelige en onveilige situatie. Inmiddels loopt er een proces om de Vismarkt opnieuw in te richten. Inwoners en ondernemers hebben eerder dit jaar en tijdens de “Week van de Vismarkt” in oktober hun ideeën en wensen kenbaar gemaakt. Duidelijk was dat er geen draagvlak meer is voor de tijdelijke situatie.

In afwachting van een herinrichtingsplan heeft CDA Heusden samen met DMP en VVD een motie ingediend. Hierin is het college opgeroepen de terrassen vanaf de sinterklaasintocht in te richten volgens het geldende pre-corona verkeersbesluit en bijbehorende inrichtingsscenario uit 2009. Door het verdwijnen van de houten afscheidingen en kleinere terrasoppervlakten met gelijkblijvende capaciteit krijgt de Vismarkt een meer ruimtelijk aanzien met een betere kwaliteitsbeleving, terwijl de verkeersveiligheid naar verwachting toeneemt. Er ontstaat een mogelijkheid om op basis van de oorspronkelijke situatie onderzoek te verrichten naar de effecten van verschillende scenario’s. CDA Heusden verwacht hiermee een win-win situatie te creëren voor zowel bewoners, ondernemers, leveranciers als bezoekers. De motie is unaniem door de raad aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.