08 oktober 2023

Raadsvergadering 3 oktober

Op dinsdag 3 oktober jl. stemde de Raad unaniem in met het voorstel: "haalbaarheidsonderzoek energiehub en vervolgstappen".

Het CDA Heusden streeft naar een duurzame samenleving. Eén van de toekomstige oplossingen is de realisatie van eigen energiehubs binnen onze gemeente; dit houdt in lokaal opwekken, lokaal opslaan en lokaal gebruiken. Omdat Heusden deelneemt aan de Regionale Energie en Klimaatstrategie van Hart van Brabant (REKS) komt onze gemeente in aanmerking voor de cluster combinatie van wind- en zonne- energie. Het college heeft dan ook één of meerdere voorkeurlocaties op het oog voor zo’n energiehub. Het haalbaarheidsonderzoek riep bij CDA Heusden de nodige technisch inhoudelijke vragen op en heeft volgens onze fractie meer het karakter van een eerste verkenning. Tijdens de Raadsvergadering werd duidelijk dat de uitkomst van het vervolgtraject ook zou kunnen zijn dat in onze gemeente geen geschikte lokatie te vinden is.

Windturbines zijn een gevoelig onderwerp. CDA Heusden heeft de wethouder opgeroepen om de Raad te consulteren wanneer de (selectie)criteria bepaald worden voor de nodige vervolgstappen. Want draagvlak onder onze bewoners is een groot goed. Dit geldt eveneens voor mensen die tegen onze gemeentegrens wonen maar inwoners zijn van andere gemeente. De wethouder gaf in duidelijke bewoordingen aan dat de Raad in een later stadium aan zet is. CDA Heusden vindt dat dit recht doet aan het complexe onderwerp wat veel burgers in hun directe leefomgeving raakt. 

Verder heeft de Raad ingestemd met het voorkeursadvies nieuwe zendmachtiging lokale media. CDA Heusden volgde de redenatie van het Raadsvoorstel en vertrouwt erop dat Langstraat Media naar behoren de lokale Heusdense nieuwsvoorziening voor de komende 5 jaar zal verzorgen. Wel hebben we onze teleurstelling uitgesproken dat samenwerking tussen Langstraat Media en HTR niet tot de mogelijkheden behoorde. Want samenwerking heeft wel onze voorkeur.

CDA Heusden staat zeer kritisch tegenover de plannen van het college om het huidige gemeentehuis in Vlijmen af te breken en op dezelfde plaats een nieuw gebouw te realiseren. Het afwegingskader is volgens ons veel te mager en naar een gewenste uitkomst toegeschreven. In het coalitieprogramma staat niets over dit onderwerp dat de Heusdense burgers veel geld gaat kosten. Ook in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen is dit onderwerp niet benoemd. Een goed bedoelde motie uit 2022 om op korte termijn sociale woningen in Drunen te realiseren resulteert in plannen voor een compleet nieuw gemeentehuis in Vlijmen op de oude locatie met alle nadelen die daarbij horen. CDA Heusden is voorstander van realiseren sociale (huur)woningen op locaties zoals de brandweerkazerne Drunen en het verduurzamen van de gemeentehuizen en behoud van maatschappelijke voorzieningen. Wij hebben daarom tegen een nieuwbouwscenario voor een gemeentehuis gestemd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.