29 april 2021

Als de politiek maar een eerlijke kans krijgt

Herinrichting Heuvel
“Als we maar een eerlijke kans krijgen”, zo schreef Roland van de Laarschot vorige week in de Mooi Laarbeek krant. Hij kan zich niet vinden in Plan A. Dat is het plan van de gemeente en de projectontwikkelaar Rialto Vastgoed. Hij roept “alle direct omwonenden en bewoners van Lieshout” op om voorstander te worden van plan B dat de “Stichting Plan Lieshout” momenteel ontwikkelt.

Plan A en Plan B
Na een bezoek aan de website www.planlieshout.nl van Stichting Plan Lieshout hebben wij vernomen dat de samenwerking met Rialto Vastgoed en Gemeente Laarbeek heeft geresulteerd in een aangepast (supermarkt)Plan A waarbij het overgrote deel van de doelen en knelpunten van Plan Lieshout zijn behaald; het terugdringen van de bouwmassa naar de rooilijn van het voormalige Rabobank gebouw en het behoud van het plein en haar functie als evenementenplein zijn daarmee zeker gesteld. Op de site van de genoemde Stichting wordt gesproken over De Heuvel als belevingsplein, een plein voor de viering van Koningsdag, een plein met wat winkeltjes en/of horeca, een plein voor het dialectenfestival, voor de weekmarkt, voor de braderie en zo meer. Dat zijn wensen van vele burgers. De komende twee weken gaat Plan Lieshout haar Plan B uitwerken. Als CDA Laarbeek zijn wij zéér benieuwd naar een eerste situatieschets, het bijbehorend haalbaarheidsonderzoek en de financiële onderbouwing zodat een goed vergelijk mogelijk is.

Hoe verder?
Wat is nu de status quo? Er ligt een aangepast Plan A en er komt een op dit moment nog in ontwikkeling zijnde concept Plan B. Volgens planning komen in  de commissie Ruimtelijke Domein van 2 juni de beide plannen aan de orde. Wij als CDA gaan er van uit dat de plannen voor deze datum gepresenteerd worden aan belangstellende inwoners zodat eenieder die dat wil kan uiten wat men van de plannen vindt. Tijdens de voorbesprekingen van de politieke partijen kan nog verder worden ingegaan op de gepresenteerde plannen. Mogelijk kan dan ook een eerste ontwerp worden gepresenteerd m.b.t. de inrichting van de Heuvel zelf. Plan Lieshout heeft aangegeven ook hiertoe haar bijdrage te willen leveren om te komen tot een gezellig plein met sfeervolle groene en natuurlijke uitstraling. Dit alles zal moeten leiden tot draagvlak bij onze burgers, wat belangrijk is om tot een goede afweging te komen door de commissieleden. Want daar doen zij het voor. En zo is het algemeen belang het best gediend. De besluitvorming vindt plaats tijdens de eerste raadsvergadering na de zomervakantie. Zo werkt de politiek. Zo krijgt ook de politiek een eerlijke kans.

CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.