Politieke partij CDA Laarbeek

Marcel van der Heijden

Beek en Donk

Functies: Fractieleider, raadslid en commissielid algemene zaken

Hier sta ik voor: een stabiele en gezonde leefomgeving
Een stabiele en gezonde leefomgeving is natuurlijk breed in te vullen. En zo zie ik het ook. Mijn overtuiging is dat het behoud van natuur en een gezonde leefomgeving voor burgers, steeds moeilijker wordt, zonder goed draaiende economie. Het is daarom van belang dat we de economie in Laarbeek zo ontwikkelen, dat er financiële ruimte komt bij bedrijven, burgers en de gemeente om maatregelen te treffen om natuur en een gezonde leefomgeving te versterken.

Wie is Marcel van der Heijden?
Ik ben al mijn heel leven woonachtig in Beek en Donk. Ik ben 46 jaar en getrouwd met Mariëlle. Samen hebben we een dochter Roza. Door haar afkomst, ze komt uit Bulgarije, realiseer ik me dagelijks hoe belangrijk het voor mensen is, om op te groeien en te leven in een stabiele en gezonde leefomgeving. Bij CDA Laarbeek staan we voor deze stabiele en gezonde leefomgeving.

Sinds 3,5 jaar ben ik voor het CDA Laarbeek raadslid in Laarbeek. Daarnaast ben ik onder andere coördinator van het project Bloemrijke akkerranden van Laarbeeks Landschap, lid van de werkgroep van Boer, Bier, Water en hobbymatig imker. Ik ben werkzaam bij de omgevingsdienst ODZOB wat inhoudt, dat ik in vergunning- of bestemmingsplanprocedures de milieubelangen afweeg en hierover adviseer. Bij al mijn activiteiten speelt behoud en ontwikkeling van natuur en een goede leefomgeving een centrale rol.

Mijn raadsperiode
Afgelopen raadsperiode heb ik me intensief bezig gehouden met het verbeteren van onze leefomgeving. Belangrijke onderwerpen hierbij waren: verbetering van de bereikbaarheid van Laarbeek, vermindering van het verkeer in de kernen, ontwikkeling van het buitengebied en de woningbouw. CDA Laarbeek was afgelopen jaren de enige partij in Laarbeek die deze onderwerpen breed en met een toekomst gerichte visie heeft ingestoken. Niet afwachten wat door het college wordt voorgesteld, maar direct zelf inhoudelijk de discussie aan  gaan met de provincie over bijvoorbeeld de bereikbaarheid. Maar ook door voorstellen in de raad te brengen om te komen tot een goede inrichting van het buitengebied en een goede visie op het wonen in Laarbeek. Mijn visie hierbij is: niet afwachten wat de ander brengt, maar actief voorstellen inbrengen welke leiden tot een leefomgeving welke zo goed mogelijk is voor een ieder.

Mijn toekomstplannen
Komende jaren wil ik samen met u onze leefomgeving blijven verbeteren. Ik zal de uitwerking van bovengenoemde onderwerpen blijven volgen en waar nodig bijsturen, met als doel: ontwikkeling van goed uitgebalanceerde plannen.  Maar ook op andere onderwerpen zal ik waar nodig voorstellen doen om ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor behoud en verbetering van onze leefomgeving. U bepaald mede deze onderwerpen. U kunt me daarom altijd hiervoor benaderen. Voor mij is het belangrijk dat bij deze ontwikkelingen altijd de belangen van inwoners en bedrijven van Laarbeek worden afgewogen. Maar ook het belang voor plant en dier en biodiversiteit in zijn algemeenheid moet structureel onderdeel uitmaken van iedere afweging.

Als u het verkiezingsprogramma van het CDA leest, zult u zien dat deze gedachten hierin terugkomen. Het CDA staat voor een duurzame en zo milieuvriendelijk mogelijke ontwikkeling van woningbouw, bedrijfsterreinen en het buitengebied, waarbij natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving niet uit het oog wordt verloren.

Stem daarom CDA Laarbeek: Samen kansen zien

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.