Politieke partij CDA Laarbeek

Marc van Moorsel

Secretaris | Lieshout

Functie: Secretaris

Laarbeek is een mooie, groene gemeente om in te leven en wonen. Heel veel hebben we samen gelukkig heel goed geregeld. Toch hebben wij samen ook nog de nodige uitdagingen om onze gemeente ook in de toekomst leefbaar, gezond en veilig te houden voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Hier wil ik mij namens het CDA Laarbeek graag actief voor inzetten door samen te werken met onze inwoners, bedrijven, verenigingen en de andere partijen.

Een van voornoemde uitdagingen is het verlagen van de enorme spanningen op de woningmarkt, waar voor jongvolwassenen in onze gemeente nauwelijks een betaalbare woning meer is te vinden en de doorstroming bijna helemaal is stilgevallen. Gelukkig komt hiervoor nu een doorstroommakelaar in beeld. Verder staat het voorzieningenniveau in onze kernen onder druk. Is de energietransitie ingezet die de nodige bijdrage van ons als gemeenschap vraagt, terwijl anderzijds het elektriciteitsnetwerk niet toereikend is om dit allemaal te kunnen verwerken. Is de nadruk bij zorg en welzijn te veel op beheersing en controle komen te liggen en is de menselijke maat en het vertrouwen in de deskundigheid en expertise van de organisaties en mensen die daadwerkelijk het werk doen veel te veel uit het oog verloren. Zijn er nog te veel onveilige verkeerssituaties en blijft de doorstroming een probleem. Meer dan genoeg om mijzelf samen met mijn mede CDA-ers voor in te zetten.

Ik ben geboren en getogen in het mooie Lieshout. Hier woon ik inmiddels al ruim 53 jaar met mijn vrouw Sandra. Wij hebben samen een dochter, Nicole, die ook politiek actief is voor het CDA Laarbeek. Het is goed dat er meer jonge mensen politiek betrokken willen zijn. Uiteindelijk worden veel beslissingen genomen die bepalend zijn voor hun toekomst en mogelijkheden.

Sinds 1 januari ben ik na bijna 15 jaar weer teruggekeerd op het “oude nest” bij BAM Bouw en Techniek in Eindhoven. Hier werk ik als senior projectleider in de utiliteitsbouw. Dit zijn alle gebouwen die geen woning zijn. In mijn vrije tijd doe ik aan Spinning en rijd ik graag een rondje op de racefiets of mountainbike met ons fietsclubje. 

Ik vind het belangrijk om politiek en maatschappelijk betrokken te zijn en worden bij wat er leeft en nodig is voor onze eigen Laarbeekse gemeenschap. Ik wil hierbij niet langs de zijlijn staan maar actief deelnemen. Daarom ben ik al langere tijd lid van het CDA en sinds 3 jaar zit ik in het bestuur van het CDA Laarbeek als secretaris.

SAMEN met jullie wil ik mij inzetten voor een toekomstbestendig Laarbeek namens het CDA Laarbeek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.