Politieke partij CDA Laarbeek

Geert-Jan van Rixtel

Burgercommissielid Sociale en Algemene zaken | Beek en Donk

Functie: Burgercommissielid Sociale en Algemene zaken

Mijn naam is Geert-Jan van Rixtel, getrouwd, drie zonen en ik woon al 58 jaar in Beek en Donk.

Met mijn werk, bij Rijkswaterstaat, houd ik mij bezig met Machineveiligheid van dynamische objecten, zoals beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, gemalen, keringen en andere kunstwerken. Machineveiligheid betreft de veiligheid van de werking en betrouwbaarheid van een machine. Dit heeft natuurlijk ook raakvlakken met de veiligheid van de omgeving en diegene die gebruikmaken van bruggen, sluizen etc. Wat ook heel toepasselijk is voor Laarbeek.  

Veiligheid is voor mij een belangrijk punt. Niet alleen voor machines, maar ook in het dagelijkse leven. Persoonlijke veiligheid wat weer een groot raakvlak heeft met gedrag van mensen. Je kunt mensen zich veiliger laten voelen door de omgeving aan te passen, maar in mijn werk houden wij ons bezig met geïntegreerde veiligheid. Dat wil zeggen: beginnen bij de bron, voordat je beveiligingsmaatregelen treft en mensen informeert. Als voorbeeld het verkeersbord: “Gevaarlijk kruispunt”. 

In het verenigingsleven ben ik heel nauw betrokken bij het Gildewezen. Ik ben vanaf 1977 lid van het Gilde Sint Leonardus. Ik ben tamboer en schutter. Ik heb de bestuursfunctie van penningmeester enkele jaren vervult en momenteel ben ik Voorzitter. Wat ik hierbij belangrijk vind, is tradities proberen te handhaven. Als de traditie moeilijk wordt of niet meer past, dan deze aan te passen aan de tijd. Wat soms gewoon nodig is. Dit is niet alleen in het verengingsleven of op persoonsvlak maar ook in de omgeving. De tijd verandert en hierdoor moet je soms keuzes maken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.