Politieke partij CDA Laarbeek

Tonny Meulensteen

Wethouder Ruimte en economie

 

woonplaats: Beek en Donk

  Tonny Meulensteen

De afgelopen vier jaar heeft Tonny Meulensteen zich als wethouder sterk gemaakt voor een Laarbeek waarin veel zaken goed zijn geregeld en waarin je het gevoel hebt dat je mening er wel degelijk toe doet. Het SAMEN met de inwoners oppakken van diverse trajecten is een succesformule gebleken en de komende vier jaar wil hij hier graag een vervolg aan geven. Het lopende traject van de Groenstrijd 2.0 is zulk een succesverhaal. SAMEN met de ondernemers in de groene sector zijn op dit moment 23 straten en wijken enthousiast bezig om hun eigen leefomgeving te verfraaien.
Als wethouder is het leuk om bij zulke projecten aan de zijlijn te kunnen staan omdat de samenwerking tot grote prestaties leidt.

 

Wie is Tonny Meulensteen?

 

Deze 58 jarige ondernemer is getrouwd met Leanda en samen hebben ze drie kinderen.  
Naast zijn wethouderschap runt hij samen met zijn vrouw nog een modern geautomatiseerd melkveebedrijf.
Dit is een uitdagende combinatie van werkzaamheden die elkaar heel goed aanvullen. “Het fysieke en het denkwerk zorgen er voor dat ik telkens weer nieuwe energie krijgt”.
Ook zorgt een strakke werkplanning op beide werkplekken er voor dat er weinig energie verloren gaat aan eindeloos discussiëren  over wat de beste optie is . Indien je vooraf alle scenario’s goed op je in laat werken kun je daarna ook snel  keuzes maken. Bijna iedereen wil tegenwoordig snel duidelijkheid en daar hoort af en toe ook een duidelijk nee bij. “Achteraf hoor je wel eens  van mensen dat ze niet blij waren met de boodschap maar wel met de snelle duidelijkheid”.

 

Als echte CDA-er is hij echter altijd op zoek naar het mogelijk maken van allerlei initiatieven en probeert hij partijen te verbinden. Onze “expert meeting buitengebied” was een unieke bijeenkomst waarbij de meest diverse partijen het SAMEN eens waren over de te volgen weg om  ons Laarbeeks buitengebied toekomstbestendig te houden. Deze eensgezindheid over het buitengebied heeft al wel 20 jaar de bestuurlijke aandacht van Tonny en hieraan heeft hij een grote bijdrage geleverd.

 

Vanuit de CDA  “medemens” gedachte wil hij zich de komende vier jaar sterk maken voor SAMEN KANSEN ZIEN op diverse gebieden en dan is het goed om dit als Laarbeek te kunnen vanuit een financieel solide uitganspunt en ook daaraan heeft hij de afgelopen bestuursperiode onmiskenbaar zijn bijdrage geleverd.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.