Politieke partij CDA Laarbeek

Tonny Meulensteen

Voormalig wethouder | Beek en Donk

Functies: Voormalig wethouder Ruimte en Economie 

De afgelopen vier jaar heeft Tonny Meulensteen zich als wethouder sterk gemaakt voor een Laarbeek waarin veel zaken goed zijn geregeld en waarin je het gevoel hebt dat je mening er wel degelijk toe doet. Het SAMEN met de inwoners oppakken van diverse trajecten is een succesformule gebleken en de komende vier jaar wil hij hier graag een vervolg aan geven. Zo zijn de Omgevingsvisie buitengebied en de Woonvisie twee mooie, succesvolle trajecten geweest waarbij de inbreng van vele inwoners aan het begin van het proces geleid hebben tot unaniem gedragen visies in de gemeenteraad. “Dit smaakt naar meer en komende vier jaar ga ik graag aan de slag met onze inwoners voor een succesvol vervolg op deze visies”

Wie is Tonny Meulensteen?
Deze 62 jarige ondernemer is getrouwd met Leanda en samen hebben ze drie kinderen. Naast zijn wethouderschap runt hij samen met zijn vrouw nog een modern geautomatiseerd melkveebedrijf. Dit is een uitdagende combinatie van werkzaamheden die elkaar heel goed aanvullen. “Het fysieke en het denkwerk zorgen er voor dat ik telkens weer nieuwe energie krijgt.” Ook zorgt een strakke werkplanning op beide werkplekken er voor dat er weinig energie verloren gaat aan eindeloos discussiëren over wat de beste optie is. Indien je vooraf alle scenario’s goed op je in laat werken kun je daarna ook snel  keuzes maken. Bijna iedereen wil tegenwoordig snel duidelijkheid en daar hoort af en toe ook een duidelijk nee bij. “Achteraf hoor je wel eens  van mensen dat ze niet blij waren met de boodschap maar wel met de snelle duidelijkheid.”

Als echte CDA-er is hij echter altijd op zoek naar het mogelijk maken van allerlei initiatieven en probeert hij partijen te verbinden. Onze “expert meeting buitengebied” was een unieke bijeenkomst waarbij de meest diverse partijen het SAMEN eens waren over de te volgen weg om ons Laarbeeks buitengebied toekomstbestendig te houden. Deze eensgezindheid over het buitengebied heeft al wel 20 jaar de bestuurlijke aandacht van Tonny en hieraan heeft hij een grote bijdrage geleverd.

Vanuit de CDA “medemens” gedachte wil hij zich de komende vier jaar sterk maken voor SAMEN met inwoners leefbaarheid in de kernen te versterken en dan is het goed om dit in Laarbeek te kunnen vanuit een financieel solide uitganspunt en ook daaraan heeft hij de afgelopen bestuursperiode onmiskenbaar zijn bijdrage geleverd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.