Politieke partij CDA Laarbeek

Jacques Kals

Nr. 23

woonplaats: Lieshout

Jacques Kals

Ik ben in 1986 samen met mijn vrouw Chris in Lieshout komen wonen en het bevalt ons als Limburgers heel goed hier in het Brabantse land. Maar daarvoor woonden we ook al veertien jaar in Tilburg, waar we door studie en werk vanuit het Zuid-Limburgse Welten waren neergestreken.

Een groot deel  van mijn werkzame leven werkte ik bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Als econoom ben ik er in verschillende functies werkzaam geweest o.a. als hoofddocent bedrijfseconomie en in het management van enkele financieel economische opleidingen. Omdat mijn vrouw Chris en ik geen kinderen hebben, resteerde er altijd wat tijd voor vrijwilligerswerk in en ten behoeve van Lieshout en de regio. Dat deed en doe ik graag. Dat geldt ook voor Chris.
Maar ik ben ook van mening dat iedereen een steentje mag en zelfs moet bijdragen aan de samenleving. Ik vind dat dit een maatschappelijke plicht is: over en weer de helpende hand uitsteken. Samen dingen tot stand brengen; over de grenzen van het eigen ‘ik’ heen naar het ‘wij’. Samen kom je verder. We krijgen er ook veel voor terug. Deze solidariteitsgedachte is misschien wel de belangrijkste pijler uit de christelijke traditie, waarin ik door mijn ouders ben opgevoed.

Vlak voordat ik met pensioen ging, werd ik door Willy van Osch gevraagd om het bestuur van het CDA te komen versterken. Dat is nu bijna acht jaar geleden. Ik heb toen snel toegezegd, omdat ik me vroeger al van huis uit betrokken voelde bij de christen democratische cultuur. Dat is altijd zo gebleven.

Ik begon als penningmeester en de laatste vier jaren ben ik voorzitter.
Ik heb vier jaar geleden mogen meewerken aan de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, en ook nu weer. Ik heb op allerlei mogelijke manieren de partij mogen ondersteunen. We zijn een kleine partij. Dan wordt van de mensen veel gevraagd. Onze wethouder, onze fractieleider en de commissieleden verzetten in grote betrokkenheid  bergen met werk. Ik ben er trots op.

Maar we zouden zoveel meer kunnen doen als we wat groter zijn. Dan kunnen we, steunend op onze beginselen en  tradities, de Laarbeekse samenleving vanuit onze visie verder innoveren en verbeteren. 
Met name vier thema’s hebben we vertaald naar concrete activiteiten voor Laarbeek:
- Duurzaamheid, omdat we onze samenleving goed en gezond willen doorgeven.
- Verenigingen en vrijwilligerswerk, omdat hierin de solidariteit tot uitdrukking komt die onmisbaar is
  voor een leefbare samenleving.
- Het buitengebied, omdat  door de recente ontwikkelingen in industrie en landbouw wordt gevraagd
  om een herinrichting.
- De (ouderen)zorg, omdat in een rijke en ontwikkelde samenleving de zorg ons een zorg moet zijn.
In ons verkiezingsprogramma zijn onze ideeën  nader uitgewerkt. Daarvoor wil ik me als ondersteunend bestuurslid inzetten.
Wie dit aanspreekt vragen we op onze partij te stemmen want samen kunnen we meer!
Het CDA is zo gek nog niet.      

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.