Politieke partij CDA Laarbeek

Alber van der Aa

Raadslid + Commissielid Ruimtelijk Domein + bestuurslid

 

woonplaats: Lieshout

 

Waarom CDA Laarbeek?

 

Elke ouder herkent het wel, de geboorte van je kind; in één keer de verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor een “nieuw mensje”.
Mede door deze verantwoordelijkheid ben ik me gaan realiseren dat we de aarde in bruikleen hebben en met z’n allen er goed voor moeten zorgen. Dit betekent dat je soms ook lastige maatregelen moet nemen, want je wilt een volgende generatie niet opzadelen met onze problemen.”  In een van de uitgangspunten, het rentmeesterschap, van het landelijk CDA komt dit tot uiting. Een hedendaags vertaling van dit woord is duurzaamheid. Daarom ben ik indertijd lid geworden van het landelijk CDA en ben me meer gaan verdiepen in de plaatselijke politiek.

Kijk eens naar buiten of rijd een rondje door onze gemeente. Van de wegen en het groen tot (gemeenschaps)huizen, evenementen en de zorg voor bijvoorbeeld de jeugd en ouderen. Misschien valt het niet direct op, maar er zijn maar weinig dingen, waar Laarbeekse politiek niet mee te maken heeft. Door beslissingen van het Rijk om steeds meer taken aan gemeenten te geven, breidt het belang van de gemeente als eerste overheid bovendien uit.

Op dit moment ben ik burgercommissielid Ruimtelijk Domein  en bestuurslid voor het CDA Laarbeek, in het verleden heb ik ook in de commissie Openbare Werken plaatsgenomen.  

Ik ben geboren en getogen in Mariahout en nu woonachtig in Lieshout, getrouwd met Sandra Klomp en trotse vader van drie kinderen Elma, Tara en Teus.

In het dagelijks leven ben ik productiemanager bij Kanters Special Products  bv in Lieshout. Mijn hobby’s zijn mijn gezin, harmonie sint Caecilia Lieshout (musicerend lid), carnaval, koken en ik bouw graag een feestje.

 

Ideaalbeeld:

Mijn ideaal is een gemeente Laarbeek waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke vrijwillige bijdrage leveren. Dat vraagt om een gemeente die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.

Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende gemeente en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Het geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving waardoor mensen hun eigen leefomgeving creëren. 

Daarom wil me de  komende jaren graag weer inzetten voor het  CDA Laarbeek door:
Actief samenwerken te met inwoners, bedrijven, instanties en politiek en samen nadenken over de dingen die er echt toe doen, besluiten durven te nemen die in het beste belang zijn van zoveel mogelijk inwoners en bedrijven en hier ook voor staan en er voor te zorgen dat het ook tot een goede en gewenste uitvoering hiervan komt.

 

Dus: “Samen kansen zien” en doen wat nodig is!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.