Politieke partij CDA Laarbeek

Alber van der Aa

Raadslid | Lieshout

Functies: Raadslid en bestuurslid

Waarom CDA Laarbeek?
Elke ouder herkent het wel, de geboorte van je kind; in één keer de verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor een “nieuw mensje”. Mede door deze verantwoordelijkheid ben ik me gaan realiseren dat we de aarde in bruikleen hebben en met z’n allen er goed voor moeten zorgen. Dit betekent dat je soms ook lastige maatregelen moet nemen, want je wilt een volgende generatie niet opzadelen met onze problemen. In een van de uitgangspunten van het CDA, het rentmeesterschap, CDA komt dit tot uiting. Een hedendaags vertaling van dit woord is duurzaamheid. Daarom ben ik indertijd lid geworden van het landelijk CDA en ben me meer gaan verdiepen in de plaatselijke politiek.

In 2008 ben ik lid van het CDA Laarbeek geworden; jaren actief als commissie, - en bestuurslid en de laatste 3 jaar als raadslid. Ik ben geboren en getogen in Mariahout en sinds 1999 woonachtig in Lieshout, getrouwd met Sandra Klomp en trotse vader van drie pubers; Elma, Tara en Teus. In het dagelijks leven ben ik productiemanager bij Kanters Special Products bv in Lieshout.  Mijn vrije tijd spendeer ik graag aan mijn gezin, familie en vrienden. Daarnaast ben ik lid van harmonie sint Caecilia Lieshout, vier graag carnaval en wandel regelmatig met onze hond Fonz.

Streefbeeld
Mijn ideaal is een gemeente Laarbeek waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke vrijwillige bijdrage leveren. Dat vraagt om een ondersteunende gemeente die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving maar ook haar verantwoordelijkheid neemt voor mensen die het niet zelf kunnen redden.
Daar wil ik de schouders onder zetten en heb daartoe het streven om tot een betere en eerlijke samenleving te komen.  Deze tijd schreeuwt om hoop, om gemeenschapszin, om solidariteit. Om samenwerking in plaats van polarisatie. Fatsoen in plaats van onredelijk schreeuwen. De waarheid vertellen in plaats van nepnieuws en complotten.   
Daarom wil ik me de komende jaren graag weer inzetten voor het CDA Laarbeek door: actief samen te werken met inwoners, bedrijven, instanties en andere politieke partijen. Samen nadenken over de dingen die er echt toe doen en besluiten durven te nemen en ervoor te zorgen dat deze tot een goede en gewenste uitvoering komen.
Mijn speerpunten: mobiliteit en veiligheid, betrouwbare en dienstbare overheid, leefbaarheid en voorzieningen in elke kern en de introductie van de omgevingswet.

Dus: “de kracht van samen” en doen wat nodig is!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.