08 april 2021

Alternatieve herinrichting N615-N272

Tot en met 29 maart 2021 was het via de website https://wegen.brabant.nl/ mogelijk om mee te denken over de plannen voor de N272-N615. Van deze mogelijkheid is door veel mensen gebruik gemaakt, zo ook door het CDA Laarbeek. Het CDA Laarbeek heeft een alternatief voorstel ingebracht voor een snelfietspad aan de Zuidzijde van de N615. Wij zijn van mening dat ons alternatief plan meer voordelen heeft dan het plan van de Provincie.

Aanwonenden en bedrijven kunnen op een veiligere manier de N615 op. Een verkeersveilig snelfietspad met minder obstakels en dat goed is aan te sluiten op de beoogde snelfietspaden Gemert-Helmond en Beek en Donk – Eindhoven. Voorts leidt ons plan tot minder ruimtebeslag van het landgoed Eyckenlust waardoor de natuurwaarde rondom het landgoed minder wordt aangetast. Het alternatief leidt mogelijk tot een betere doorstroom bij de Beekse Brug en de realisatiekosten vallen lager uit dan de voorgestelde alternatieven van de Provincie. Al met al een win-win situatie voor Laarbeek.

Het projectteam van de Provincie neemt alle reacties door en bekijkt op welke punten de plannen kunnen worden aangevuld of aangepast. Dit bespreekt het team met de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. Mogelijk brengen de gemeenten nog een advies uit over het totaalplan aan de provincie via het College van B&W of de gemeenteraad. Hierbij spelen naast de feiten uit het onderzoek ook de ontvangen reacties van de burgers mee. Uiteindelijk neemt de provincie een besluit over het wel, niet of gedeeltelijk uitvoeren van het Voorkeursalternatief. Het streven is dat de Provincie dit besluit voor september 2021 neemt.

Het CDA Laarbeek heeft de eerste positieve reacties al mogen ontvangen. Bent u ook benieuwd naar het alternatief van het CDA Laarbeek? Laat het ons weten, wij zijn gaarne bereid dit met u te delen.

CDA Laarbeek
Marcel van der Heijden
Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.