21 februari 2022

Beekse Brug opgelost?

Op vrijdag 10 februari vond in het gemeentehuis van Laarbeek in alle vroegte een bijeenkomst plaats over de verkeersoplossing bij de Beekse brug. Op initiatief van het Laarbeekse CDA, die al eerder voorgesprekken over deze problematiek heeft gehad met hun partijgenoten in de Provinciale Staten, heeft het Laarbeeks college alle woordvoerders mobiliteit uitgenodigd om kennis te nemen van de feiten die er toe doen voor een oplossing van deze ongewenste verkeerssituatie. Naast diverse woordvoerders van de Statenfracties waren ook een collega CDA bestuurder en de CDA fractievoorzitter uit Gemert-Bakel aanwezig. Bovendien waren van alle Laarbeekse fracties vertegenwoordigers aanwezig om zo de unanimiteit van de Laarbeekse raad in deze lastige kwestie te etaleren.

Ook CDA Statenlid Tanja van de Ven-Vogels was, ondanks dat het niet haar portefeuille is, op deze vroege vrijdag aanwezig. Door twee uitstekende en verhelderende presentaties van Laarbeekse ambtenaren werden de ogen van sommige aanwezigen geopend. Diverse kritische vragen, van met name Statenleden, toonden aan dat een goede samenwerking tussen provinciale ambtenaren kan zorgen voor een oplossing van de vele opstoppingen die hier dagelijks ontstaan.

Zij zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de samenwerking tussen wethouder Meulensteen en gedeputeerde Van der Maat. Gezamenlijk spraken zij af om ieder een deel van de problematiek onder de loep te nemen, zodat voortvarend doorgewerkt kan worden aan een oplossing. Beide bestuurders zien een verschuiving van de aansluiting Bosscheweg in noordelijke richting over de weilanden van Eykenlust als gewenste variant. Op de plek van deze gewenste aansluiting zal binnenkort een banner geplaatst worden door CDA Laarbeek en CDA Gemert-Bakel met als opschrift: “Waar een wil is komt een weg”.

Al met al een geslaagde ontmoeting tussen twee overheden die aantoont dat je SAMEN tot veel in staat bent.

Fractie CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.