06 oktober 2022

CDA Laarbeek maakt zich zorgen over de prijsstijgingen bij sportverenigingen

Sommige sportverenigingen in het land roepen hun leden op om na afloop van een training of wedstrijd niet meer te douchen op de club. Op deze wijze willen zij de stijgende energiekosten in toom houden. CDA Laarbeek maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Wij vragen ons af hoe de sportverenigingen in de gemeente Laarbeek de prijsstijgingen gaan verwerken. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om deze prijsstijging door te belasten aan de leden met een hogere contributie. Degenen die het echter niet meer kunnen opbrengen, zullen dan genoodzaakt zijn om te stoppen met sporten, terwijl juist in deze tijd sporten en gezondheid van groot belang zijn voor ons welzijn. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze zorgelijke ontwikkelingen (zie onderstaande afbeelding).

(Sport)verenigingen die tegen dit probleem of tegen andere problemen aanlopen, willen wij nogmaals verwijzen naar het nieuwe platform www.verenigingnederland.nl. Dit platform is onlangs opgericht om verenigingen niet alleen ondersteuning, maar ook oplossingen te bieden.

Fractie CDA Laarbeek
Tanja van de Ven-Vogels
Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.