22 september 2022

Coalitiepartijen passief bij Lokale Energiestrategie

Op 14 september jl. is de Lokale Energiestrategie behandeld in de commissie Ruimtelijk Domein. In deze strategie doet het college een voorstel om tot lokale maatregelen te komen waarmee de klimaat- en besparingsdoelen in de toekomst gehaald worden. In de commissie geven alle partijen hun visie op dit voorstel. Tijdens de vergadering wordt door verschillende partijen de zorg uitgesproken dat de voorliggende strategie onvoldoende leidt tot het bereiken van de doelen in deze energietransitie. Het voorstel van het college zit boordevol met plannen van aanpak die nog uitgewerkt moeten worden. Concrete stappen om de doelen te bereiken worden nauwelijks genoemd. Dan denk je: partijen komen nu zelf met ideeën om hun zorgen te verkleinen. Geen enkele coalitiepartij komt echter met aanvullende ideeën om de besparingsdoelen dichterbij te brengen, dit in tegenstelling tot het CDA. Wij hebben verschillende voorstellen ingebracht maar tot onze verbazing komt hierop géén enkele reactie van de andere partijen.

Waren deze voorstellen slecht? Wij denken van niet! Wethouder Briels gaf zelfs aan een aantal voorstellen interessant te vinden. In plaats van onze voorstellen vervolgens te steunen, en te onderzoeken of hiermee invulling kan worden gegeven aan het bereiken van de doelen, gaat hij in de verdediging. Conclusie: hij doet niets met deze voorstellen. Vreemd want we hebben gewoonweg de luxe niet om voorstellen tot oplossingen te negeren.

Een van onze voorstellen is de energiearmoede bij een deel van de mensen aan te pakken door tegelijkertijd de oudere (huur)huizen met voorrang energiezuiniger te maken. Dit willen wij doen door het actief benaderen en ontzorgen van deze kwetsbare groep bij het aanpassen van hun woning. Reactie Wethouder Briels: “Interessant idee”. Maar verder geen enkele toezegging van de wethouder om hiermee aan de slag te gaan. Partijpolitiek? Wij hopen van niet, want daarmee bereiken we niet het beste voor Laarbeek. Om de energiedoelen te halen, zullen we creatief en kritisch moeten zijn en samen op moeten trekken. Wij dagen hierbij alle partijen uit om ons voorbeeld daarin te volgen. Bent u benieuwd geworden naar de discussie in de commissie, luister dan de geluidsopname eens terug: https://channel.royalcast.com/laarbeek/#!/laarbeek/20220914_1

Fractie CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.