28 maart 2023

DAG (winkel) in Mariahout

Het zal voor de belangstellende Mariahoutenaren afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een grote teleurstelling zijn geweest. De meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een door de inwoners van Laarbeeks kleinste kern zo gewenste dagwinkel. Voor ons als CDA was dit ook een complete verrassing. In de commissie van 8 maart vatte Henk Hulsen het nog zo mooi samen door de politieke partijen te bedanken voor hun steun aan de plannen voor Mariastraat 20-22.

Maar afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering klonk er een ander geluid in de raadszaal van Laarbeek. De risico’s bij de exploitatie van het plan met dagwinkel zouden groter zijn dan met alleen wonen. Nadrukkelijk schrijven wij hier “zouden”. Terecht hekelden enkele partijen de geheimhouding van diverse documenten waarmee het transparant uitleggen van de stand van zaken aan onze inwoners onmogelijk werd gemaakt.

Toch kan het ons inziens niet zo zijn dat een groter verlies dan de  in de grondnota opgenomen vijfhonderdduizend euro, waarmee alle partijen hebben ingestemd, de werkelijke reden is om nee te zeggen tegen een plan dat op zo’n groot draagvlak in Mariahout kan rekenen. Zeker niet omdat afgelopen jaar bijna alle raadspartijen pleitten voor een herstructureringsfonds om onrendabele projecten, zoals nu op Mariastraat 20-22, wel mogelijk te maken. Met een financiële reserve van meer dan 4 miljoen euro is Laarbeek juist zeer goed in staat om onrendabele trajecten toch te kunnen realiseren. De werkelijke reden moet volgens ons gezocht worden bij het gebrek aan lef om door te pakken bij raadsleden die wel met veel wollige argumenten een lange discussie voeren maar het af laten weten als het om de knikkers gaat. Dat een door Mariahout gedragen plan bij stemming dan afgeserveerd wordt omdat bij de grootste fractie enkele mensen ontbraken is extra zuur.

Als CDA Laarbeek is het voor ons echter nog geen voldongen feit dat er nu geen plan met winkel kan komen op Mariastraat 20-22. Onze raadsfractie heeft daartoe nog mogelijkheden om zelf met een voorstel te komen, zodat deze onverwachte vergissing van de raad nog gecorrigeerd kan worden. Of ze dit gaan doen hangt mede af van de andere fracties in de raad.

CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.