28 maart 2024

De Kanaalvisie een visie geschreven om (on)gewenste ontwikkelingen uit de wachtstand te halen?

Afgelopen raadsvergadering heeft het CDA Laarbeek niet ingestemd met de Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart. Waarom niet? Dit lichten wij graag toe. Wij willen allereerst benadrukken dat wij de koppelkansen zien van de hard benodigde woningbouw rondom de Donkse- en Beekse Brug met het Masterplan Eyckenlust, waarbij; cultuurhistorie, verbetering van de huidige fiets- en wandelroutes, meer zichtbaar groen rondom de Kanaalzone en daarmee verbonden ecologie richting Groene Long de verdiende aandacht krijgt.

Waar we wel kritisch op zijn, is de manier waarop dit volgens de visie zou moeten gebeuren: met een prestigieuze loopbrug waarbij de middelen leidend lijken te zijn boven de haalbaarheid. Uit de samenleving hebben wij geen enkel positief geluid ontvangen over deze ambitieuze loopbrug. Daarom hebben wij voorgesteld om in de visie niet de loopbrug te benoemen maar te zoeken naar andere, meer geschikte, veilige en toegankelijke overgang over het kanaal voor voetgangers en fietsers.

Dit brengt ons vervolgens op het bestaansrecht van het zwembad al dan niet gecombineerd met woningbouw. Als CDA Laarbeek zijn wij altijd tegen woningbouw in de Groene Long geweest. In de Kanaalvisie wordt nu de mogelijkheid beschreven tot woningbouw, een robuust bouwwerk met drie lagen, al dan niet met een zwembad gecombineerd. Daarom hebben wij getracht de tekst in de visie aan te passen, zodat woningbouw niet toegestaan wordt als het zwembad elders in Laarbeek gebouwd gaat worden. 

In de Kanaalvisie worden drie perspectieven geschetst over mobiliteit en verkeer. Het eerste perspectief betreft het aanpassen van de knoop bij de Beekse Brug waardoor er meer opstelruimte ontstaat voor afslaand verkeer. Een integrale oplossing waarover nog steeds gesprekken lopen met de Provincie en de eigenaar van Eyckenlust. De andere twee perspectieven: eenrichtingsverkeer op de Bosscheweg en de Bosscheweg als Boulevard, gaan volgens ons leiden tot een vrijbrief voor de Provincie om de discussie gaande te houden over het eerst perspectief. Als gemeenteraad hebben wij ons in het verleden collectief uitgesproken tegen een toename van het verkeer in de Brandstraat/Koppelstraat om het mobiliteitsprobleem bij de Beekse Brug op te lossen. Door woningbouw rondom de Kanaalzone zal de verkeersdruk in deze straten al extra toenemen.

Wethouder van de Berkmortel (PNL) gaf tijdens de beraadslaging aan dat het College de tekstuele aanpassingen over de loopbrug en de mogelijkheid tot woningbouw in de Groene Long akkoord bevonden maar de drie perspectieven over mobiliteit wilden behouden in de Kanaalvisie met de toezegging dat altijd verkeerstoename in de kern onderdeel uitmaakt van onderzoek. Wat schepte echter onze verbazing: de coalitiepartijen de Werkgroep en PNL stemden tegen de voorgestelde aanpassingen. Als CDA Laarbeek hopen wij dat door de ongewijzigd aangenomen Kanaalvisie de gemeenteraad niet in een fuik terecht is gekomen en ongewenste ontwikkelingen uit de wachtstand zijn gehaald. We hadden de hoop met onze inbreng de visie te vormen tot een realistisch en haalbaar document zonder luchtfietserij. De toekomst gaat het leren……

CDA Laarbeek
Tanja van de Ven-Vogels en Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.