Politieke partij CDA Laarbeek
11 maart 2022

De kracht van het samen

Vanaf 2010 ben ik met veel genoegen bestuurslid geweest van het CDA Laarbeek, de laatste zeven jaren als voorzitter. Een halfjaar geleden heb ik het stokje doorgegeven. Ik ben zeer dankbaar dat ik aan deze mooie partij een bestuurlijke bijdrage heb kunnen en mogen leveren. Het vernieuwde bestuur heeft samen met lijsttrekker Tonny Meulensteen, met CDA leden en betrokken medeburgers de voorbereidingen op de CDA plannen voor 2022 – 2026 verder vorm en inhoud gegeven.

Dank
Aan de vooravond van de verkiezingen dank ik onze huidige raadsleden, onze commissieleden en wethouder Tonny Meulensteen voor de vruchtbaar gebleken samenwerking. Ik dank voor al hetgeen zij met de Laarbeekse mensen samen tot stand hebben gebracht of waartoe zij een belangrijke aanzet hebben gegeven.

Het verkiezingsprogramma
Het nieuwe programma biedt voor ons burgers een kompas voor de komende jaren. De richting die het kompas ons wijst is gebundeld rond vijf thema’s, namelijk: samen leven, samen wonen, samen ondernemen, samen veilig voelen en samen naar een duurzaam Laarbeek. Voor de Laarbeekse situatie zijn deze vertaald naar concrete ambities of zo men wil speerpunten. Er is hier geen ruimte voor een volledige beschrijving. Ze zijn op de CDA site en CDA facebook te lezen. De fractie en het bestuur van het CDA Laarbeek zijn er volgens mij samen met nauw betrokken Laarbeekse medeburgers succesvol in geslaagd om de CDA kernwaarden van duurzaamheid en solidariteit als solide basis onder dit programma te leggen. De christendemocratie en de uitgangspunten van een brede middenpartij zijn daarin duidelijk herkenbaar. “Een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt, meetelt en hieraan bijdraagt door te zorgen voor zichzelf en ook voor anderen: De Kracht van het Samen”. Dat spreekt mij enorm aan. Wat mij betreft Proficiat! En nu de schouders eronder! Laten we over enkele dagen in grote getale samen ter stembus gaan!

Jacques Kals
Oud-voorzitter CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.