03 augustus 2023

Liefde mag opbloeien, ook in de bijstand!

Het CDA Laarbeek diende tijdens de Raadsvergadering van november 2021 een motie in voor een proefperiode waarbij samenwonen voor mensen met een bijstandsuitkering mogelijk zou kunnen worden. De wetenschap om gekort te worden of de uitkering helemaal te verliezen bij samenwonen zou mensen ervan kunnen weerhouden om een relatie aan te gaan en op te bouwen onder één dak. Nu is het zo dat de kostendelersnorm uit de Bijstandswet ervoor zorgt dat een bijstandsuitkering omlaaggaat als men gaat samenwonen. Het CDA Laarbeek diende deze motie in naar aanleiding van een pilot in Tilburg waarbij positieve resultaten zijn bereikt.

De motie werd in deze vergadering echter door wethouder Briels ontraden omdat dit eerst geregeld zou moeten worden in de Participatiewet en dus in landelijk beleid. Wethouder Briels stelde in zijn reactie voor dat het CDA Laarbeek beter haar landelijke lijntjes kon gebruiken om tot een mogelijk resultaat te komen in Den Haag. Omdat de andere Laarbeekse politieke partijen de reactie van de wethouder ondersteunden, hebben wij als CDA Laarbeek de motie ingetrokken. Bij een eventuele stemming zou er toch géén meerderheid zijn. Wij hebben onze motie wel gedeeld met politieke partijen van de gemeenten uit onze Peelregio met het positieve gevolg dat in de gemeente Helmond op 14 februari 2023 een motie is aangenomen met dezelfde strekking.

In navolging hierop heeft het Dagelijks Bestuur van Senzer nu besloten om een pilot “Samenwonen op proef” in te richten voor de gehele arbeidsregio Helmond De Peel om hiermee meer maatwerk te kunnen bieden. Inmiddels is Senzer gestart met de voorbereidingsfase en vanaf oktober 2023 kunnen inwoners zich melden bij Senzer voor deze proef. In het najaar van 2024 vindt er een evaluatie plaats en op basis daarvan mogelijk het besluit of het onderdeel kan worden van de reguliere dienstverlening. Als CDA Laarbeek zijn wij content dat “onze motie” toch tot uitvoering komt. Wij vinden het wel jammer dat dit met meer dan een jaar vertraging gebeurt omdat Wethouder Briels, ook lid van het Dagelijks Bestuur van Senzer, dit eerder in Laarbeek ontraadde!

Fractie CDA Laarbeek
Tanja van de Ven – Vogels
Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.