15 december 2022

Paniekreactie college over centrum Lieshout

Vorige week werd de Laarbeekse politiek onaangenaam verrast door een brief van RIALTO, waarin deze partij aangaf niet verder te willen met de voorgestane ontwikkelingen in Lieshout. De reactie van het Laarbeeks college afgelopen maandag op deze brief getuigd van paniek. Zonder feitelijke onderbouwing beweert zij dat er ruimte is voor een extra supermarkt in Lieshout. Hierbij toont het college weinig kort historisch besef. Een korte opsomming van feiten: - De complexe procesgang in Aarle-Rixtel voor de vestiging van een discounter, waarbij toen al bleek dat de supermarkt-ruimte in Laarbeek vol is. - Noch in het Distributie Planologisch Onderzoek dat in opdracht van Laarbeek in juni 2021 is opgesteld, noch in het Brainportonderzoek, dat zelfs afname van winkelmeters voorschrijft, blijkt enige ruimte voor de stellingname die het college nu doet.

Zoals wij enkele weken geleden al vreesden zal de ontwikkelaar met grondposities achterover gaan leunen en wachten tot Lieshout begrijpt dat er meer dan een fraai uitziend plan nodig is om verlevendiging van het centrum van Lieshout te borgen. Om die verlevendiging is het uiteindelijk toch allemaal begonnen. Wij hadden verwacht dat een slim college het agendapunt terug zou nemen, achter de schermen door zou werken aan een financiële uitwerking en breder zou kijken dan het huidige voorstel, zodat daarmee wellicht enig realisme in dit proces terug zou kunnen keren. Nu kiest het college voor persoonlijke aanvallen op enkele voorstanders van een supermarkt op de Heuvel, uitermate zwak en onbehoorlijk. En ja, deze voorstanders hebben ook een commercieel belang maar gedwongen mee investeren in onhaalbare plannen op het Floreffeplein kun je van geen enkele ondernemer verwachten. In de brief van RIALTO aan de gemeenteraad wordt uitdrukkelijk de oproep aan de gemeenteraad gedaan om met alle partijen te komen tot een visie die tot een echte verlevendiging van het centrum van Lieshout leidt. Doordat het college de Heuvel bij voorbaat uitsluit als supermarkt locatie en onvolwassen reageert op de brief van vorige week zal het nog jaren gaan duren voordat de Heuvel er beter uit gaat zien. Die tijd heeft Lieshout niet. Donderdag is het aan de gemeenteraad om de toekomst van Lieshout kansrijk of kansloos te maken.

Fractie CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.