21 december 2022

Stageloket bij gemeente Laarbeek?

Afgelopen maanden zijn er diverse publicaties verschenen over de problemen die jongeren ondervinden in hun zoektocht naar een geschikte stageplaats, voor werk dan wel opleiding.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week werd een motie ingediend door ABL en PNL voor een gemeenteloket dat jongeren zou moeten voorzien van een database, waardoor het voor hun wat gemakkelijker zou worden om een stageplaats te vinden. CDA Laarbeek heeft ervoor gekozen om deze motie niet te ondersteunen. Ondanks dat het een goed initiatief is om jongeren die in echte nood zitten te helpen, vind het CDA niet dat dit het eerste middel moet zijn tot het vinden van een stageplaats. Er lopen namelijk momenteel al diverse trajecten, via school en bedrijfsleven, die jongeren ondersteunen in hun zoektocht. Daarnaast vragen wij ons ook af of de gemeente hierbij wel een rol dient te hebben.

CDA Laarbeek vindt namelijk dat de zoektocht naar een stageplaats studenten helpt om hun eigen netwerk op te bouwen en helpt ervaren hoe de communicatie in de ‘echte’ wereld eraan toe gaat. Daarnaast merkt Janice, één van de jongere vertegenwoordigers binnen CDA Laarbeek, dat in haar omgeving veel jongeren last hebben van 'bel-angst'. Het opzetten van een database die jongeren op een eenvoudigere manier helpt aan een stage lost dit niet op. Hiervoor zou volgens het CDA de school of universiteit ondersteuning moeten bieden door het geven van een workshop over hoe je een stageplaats vindt en hoe je, je bel-angst overwint.

Hierbij spreekt Janice uit ervaring aangezien zij ook problemen heeft ervaren met het vinden van een stageplaats. In coronatijd moest zij op zoek naar een stage in het buitenland. Ondanks dat dit een flinke opgave voor haar was, heeft ze er veel van geleerd. Daarnaast merkte zij dat het beter wordt gewaardeerd in het bedrijfsleven wanneer er zelf contact wordt gezocht in plaats van via via.

Deze ervaringen waren voor ons als CDA Laarbeek de belangrijkste beweegreden om niet in te stemmen met de motie die overigens werd ingetrokken omdat de jongste Laarbeekse wethouder toezegde zich sterk te maken voor deze herkenbare problematiek.

CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.