25 mei 2023

Transparant besturen in Laarbeek?

Bij het sluiten van het nieuwe bestuursakkoord in Laarbeek, nu ongeveer een jaar geleden, waren de coalitiepartners het snel eens over de door PNL al lang gekoesterde wens van het meer actief betrekken van inwoners in de besluitvormingsprocessen. Politiek moest meer gaan leven bij de gewone inwoner. Meer bijeenkomsten waarbij de inwoner zijn zegje kon doen.

Als we nu terugkijken naar het afgelopen jaar heeft de coalitie volgens ons als CDA Laarbeek juist het omgekeerde gedaan. Er zijn in het afgelopen jaar meer besloten vergaderingen geweest dan vergaderingen waarbij de inwoner zijn zegje kon doen. Bij het traject Mariastraat 18-22 in Mariahout over wel of geen dagwinkel was er al flink gemor onder de raadsleden, omdat het door het grote aantal geheime stukken voor raadsleden onmogelijk wordt om transparant uit te leggen waarom ze voor of tegen het voorstel zijn. Meerdere partijen hebben zich hierover beklaagd en het college zou de signalen om meer transparantie serieus ter harte nemen.

Bij het zien van de commissiestukken voor de centrumontwikkeling in Lieshout viel onze mond open van verbazing. 6 van de 14 bijlages hebben een geheimhoudingsplicht. Ga dan maar eens een discussie aan met inwoners om uit te leggen waarom je voor of tegen zulk een ontwikkeling bent. Ook wij als CDA kunnen ons erin vinden om op het laatste moment nog eens goed naar locatie Dorpsstraat 1-3 te kijken voor een supermarkt.  Voer daarna het totale proces van centrumontwikkeling in Lieshout op een transparante manier, met alle partijen, waarbij het uit te leggen is waarom je hier wel of niet voor kiest. Hoe kun je transparant uitleggen wat de verschillen zijn als er over geld niet gesproken kan worden door geheimhouding.  Natuurlijk zijn financiële aspecten reden om zorgvuldig te zijn met informatie maar bij andere agendapunten zoals het raadsvoorstel onderhoud riolering staan alle begrotingen transparant in de open bijlages. En zo hoort het ook volgens ons als CDA Laarbeek. Waarom schrijf je anders in het coalitieakkoord: “De maatschappij vraagt om meer transparantie bij totstandkoming van besluiten”.

CDA Laarbeek
Tanja van de Ven
Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.