24 november 2023

(Uitgestelde) inkomensgrens in 2024 omhoog naar 120%!

Begin 2020 raakten mensen hun baan kwijt, verdienden minder of werden langdurig ziek door de coronapandemie. Ondanks het economisch herstel in 2021 bracht 2022 nieuwe problemen voor inwoners met een laag inkomen door de stijgende inflatie in Nederland. In februari 2020 werd de wereld opgeschrikt door de oorlog in de Oekraïne. Dit heeft geleid tot een enorme stijging van de voedsel- en energieprijzen.

Voor het CDA Laarbeek was dit vorig jaar de reden, om samen met de PvdA en Ouderen Appèl Hart voor Laarbeek, een motie in te dienen om in 2023 de minimaregelingen open te stellen voor inwoners met een inkomen van minimaal 120% van de zogenaamde inkomensnorm.
De coalitiepartijen; PNL, Werkgroep en ABL volgden indertijd het advies van het college om deze motie niet te steunen en de in 2021 vastgestelde norm van 110% te blijven hanteren.

Gelukkig is er dit jaar in Peelregio verband goed nagedacht over wat nodig is om onze inwoners te helpen en te ondersteunen. Het NIBUD is gevraagd om een Minima- Effectrapportage (MER) uit te voeren voor de gemeenten Deurne en Someren. Deze rapportages geven weer wat het effect is van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in de beide gemeentes. Omdat het onderzoek in een kleinere en grotere Peelgemeente is uitgevoerd, bieden ze ook een goed referentiepunt voor de andere drie Peelgemeenten, waaronder Laarbeek.

Vandaag, donderdag 23 november ’23, ligt daarvoor een nieuwe nota inkomensondersteuning ter besluitvorming. De voorgestelde wijzigingen, waaronder het verhogen van de inkomensnorm naar 120%, zijn gericht op preventie van armoede, meedoen in de maatschappij en het waar mogelijk stimuleren van eigen kracht en zelfredzaamheid. Daarnaast sluit de 120% aan bij de inkomensnorm die de Rijksoverheid adviseert voor de landelijke energietoeslagen. De Rijksoverheid heeft deze norm voor de energietoeslag gekozen omdat de meeste gemeenten in Nederland deze inkomensgrens hanteren voor het eigen minimabeleid.

De ingangsdatum van deze harmonisatie in Laarbeek wordt 1 januari 2024. Wat het CDA Laarbeek betreft is dit 1 jaar te laat omdat veel mensen en gezinnen nu al financiële problemen ondervinden door de huidige inkomensnorm van 110%. Laten we hopen dat alle gemeenteraden van de GR Peelgemeenten deze harmonisatie ook gaan steunen zodat de individuele inkomenstoeslag en de regeling maatschappelijke participatie eenduidig uitgevoerd kunnen gaan worden. Als CDA Laarbeek zijn wij in ieder geval blij met de toezegging van de Wethouder dat in Laarbeek het beleid aangepast gaat worden naar 120%!

Fractie CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.