22 januari 2021

Vrijwilliger na Corona?

Het belang van vrijwilligerswerk
In Nederland zijn ruim 140.000 verenigingen die voor de mensen een vrijetijdsbesteding bieden op het gebied van sport en spel, muziek, dans, toneel en zo meer. De gemeente Laarbeek telt ruim driehonderdvijftig verenigingen. Een veelvoud aan vrijwilligers is nodig om deze verenigingen draaiende te houden. De ‘verenigingsdichtheid’ in onze gemeente ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Daar kunnen wij zeer tevreden mee zijn. Want een goed florerend verenigingsleven bevordert de leefbaarheid in onze dorpen. Het verbindt en brengt mensen bij elkaar. Verenigingen dragen ertoe bij dat het in Laarbeek goed te leven en te wonen is. Dat is zeker.

Dan zijn er nog veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de zorg, het welzijn en natuuronderhoud, bijvoorbeeld de taalmaatjes, de buurtbemiddelaars, de bedienden in verzorgingshuizen, medewerkers bij Laarbeeks Landschap en zo meer. Verenigingen zijn de motor en vrijwilligers de smeerolie van onze gemeenschap. Ze zijn onmisbaar voor de leefbaarheid.

Na Corona
De laatste tijd hebben we gezien dat door corona veel verenigingen hun activiteiten moesten staken dan wel sterk moesten beperken. Sommige vrijwilligers moesten noodgedwongen thuis blijven omdat ze tot de risicogroepen behoren. Wij hebben de indruk dat we straks een deel van de smeerolie misschien gaan missen, dat vrijwilligers niet meer zo vanzelfsprekend klaar staan als voorheen. Een leefbaarheid in slaapstand  mag ons niet overkomen. Want onze gemeenschap smacht na het corona tijdperk juist naar een levendige renaissance van die leefbaarheid. Los van de beperkingen die het gevolg zijn van deze nare tijd constateerden we al een aantal jaren dat de animo voor het vervullen van bestuurdersfuncties tanende is. Voor het opknappen van kleinere vrijwilligers klusjes zijn doorgaans nog wel mensen te vinden. Maar voor bestuurstaken van langere duur met daaraan verbonden eindverantwoordelijkheid is het een stuk moeilijker om mensen te werven. Enkele jaren geleden hebben we tijdens een CDA bijeenkomst hierover van gedachten gewisseld. “Misschien zou de zogenaamde omnivereniging wel een oplossing voor het bestuurlijk vrijwilligerstekort kunnen zijn” werd toen geopperd.

Wat is een omnivereniging?
Binnen een omnivereniging worden de krachten van individuele verenigingen op bestuurlijk en administratief gebied gebundeld. Stel het gaat om zes verenigingen. In de bestuurlijke fusieconstructie heeft men dan niet langer zes aparte voorzitters, zes secretarissen en zes penningmeesters nodig met het daaraan gekoppelde ondersteuningswerk. Want daar wringt nu bij vele verenigingen juist het personeelsknelpunt. Het doel van dit samenwerkingsverband is bundeling van kennis en bestuurskracht met als voordeel dat je minder bestuurders nodig hebt. Het uitgangspunt blijft wel dat de individuele verenigingen hun identiteit en autonomie zoveel mogelijk behouden en het uitvoeringswerk op dat niveau wordt verricht. Een stap verder nog gaan ‘omniparken’, waar ook onderhouds- en beheertaken van sportvelden, kleedlokalen en kantines worden gebundeld. Zodra corona het toestaat wil het CDA deze vrijwilligersdiscussie met het verenigingsleven weer oppakken. Uw mening geeft ons inzicht. Blijf voorlopig voorzichtig, blijf gezond.

CDA Laarbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.