Politieke partij CDA Laarbeek
19 november 2020

Waarom zou ik lid worden van een politieke partij?

Wanneer het over politiek gaat, wordt er vaak een hele opsomming gemaakt van ongenoegen over plaatselijke onderwerpen, zoals windmolens, afval, de Heuvel, bibliotheek  en over landelijke thema’s zoals Zwarte Piet, coronaregels en -wet, vuurwerkverbod, klimaatakkoord, genoemd en besproken. En….ja, er worden oplossingen gegeven, vaak eenvoudige rechtaan oplossingen onder de verzuchting: “Waarom kunnen ze dat nu niet bedenken, als zelfs ik het kan?”.

We leven in een democratie. Dit is niet zomaar een woord. Het is een systeem dat door de jaren is opgebouwd met als doel om ons als burgers een stem te geven in de inrichting van ons land, provincie, stad en dorp. De regering en lokale besturen dienen ons vertrouwen te hebben. Ze dienen te bestaan uit mensen met de juiste kwaliteiten en mensen met een visie, die een afspiegeling is van wat wij belangrijk vinden. Dat kiezen van de mensen in wie we vertrouwen hebben, gebeurt door leden van de politieke partij. Alleen zij hebben dat (voor)recht. De leden maken een kieslijst waarop deze mensen een plaats krijgen. De leden beslissen ook welke maatschappelijke thema’s belangrijk zijn en leggen die vast in het verkiezingsprogramma. Op de verkiezingsdag zelf mogen alle burgers van achttien jaar en ouder hun stem uitbrengen. Maar je ziet dat de leden van een partij veel meer invloed hebben. Zij brengen net als alle andere burgers op verkiezingsdag hun stem uit maar ze zijn bovendien in het voortraject nauw betrokken bij de bepaling van de visie en de onderwerpen die men belangrijk vindt en de personen die men als hun vertegenwoordigers wil.

De afgelopen weken hebben we kunnen zien dat diverse politieke partijen hun lijsttrekkers voor de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben gepresenteerd zoals bijv. Hugo de Jonge voor het CDA. Ook de verkiezingsprogramma’s en kieslijsten worden momenteel door de leden samengesteld.  

Het is erg jammer te ervaren dat het ledenaantal van vele partijen al jaren afbrokkelt, terwijl juist de snelle maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag vragen om inbreng, om betrokkenheid en dus om invloed die je als lid van een partij ten volle kan uitoefenen. Denk eens na over een lidmaatschap. Bij ons ben je van harte welkom.

Voor contact: [email protected]. Kijk ook eens op: www.cdalaarbeek.nl.
Albèr van der Aa
Raads- en bestuurslid CDA Laarbeek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.