08 juni 2022

Géén draagvlak van bewoners, géén windmolens in dit gebied

De bewoners van de Lieshoutse Heide hebben een helder signaal afgegeven na de gevoerde omgevingsdialoog: zij zeggen overwegend “nee” tegen realisatie van windenergie in het gebied de Lieshoutse Heide. Daarnaast is er de uitkomst van de door TNO uitgevoerde radartoets, in opdracht van gemeente Meierijstad, waaruit blijkt dat er binnen zowel de zoekgebieden van Meierijstad als Laarbeek géén locatie kan worden gevonden voor een cluster van minimaal drie windturbines zonder dat dit leidt tot militaire radarverstoring. Tenslotte is er het feit dat het huidige energienetwerk niet toereikend is voor grootschalige opwek.

Dit heeft het CDA Laarbeek doen besluiten het college op te roepen om per direct te stoppen met het onderzoeken van de mogelijkheden tot grootschalige windenergie en te kiezen voor (ambtelijke) inzet op alternatieven, zich te richten op maatregelen ter reductie van energieverbruik en over vijf jaar te bezien of, door de komst van nieuwe bewezen technologieën, er een nieuwe omgevingsdialoog kan worden opgestart.

Tot onze verbazing vinden de overige raadsfracties en het college deze oproep te vroeg en willen zij nog meer duidelijkheid alvorens de deur te sluiten voor windenergie. Zo, blijft de onzekerheid bestaan bij de bewoners van de Lieshoutse Heide en de rest van Laarbeek. Voor het CDA Laarbeek is het klip en klaar: “zonder juiste informatie géén draagvlak van bewoners, géén windmolens in dit gebied.”

Namens de CDA Laarbeek fractie,
Albèr van der Aa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.