Onze Kernwaarden

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar. Zij is er voor inwoners en ondernemers. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Daarom staan wij voor een betrouwbare overheid die mensen zekerheid heeft en, waar nodig, grenzen stelt. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Ook moet de overheid zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het CDA vindt solidariteit belangrijk. Dat is, als je naar de gevolgen van de coronacrisis kijkt, het ‘goede’ doen voor inwoners, bedrijven, verenigingen en overige instellingen. Iedereen heeft iedereen nodig en moet op de overheid - óók de gemeente - kunnen rekenen.
 

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen. De integraliteit - het gehéél dus - is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten écht kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het héle proces. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. Om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden. We hebben korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA-fractie, we kunnen zaken snel aankaarten, aanpakken en doorpakken.

Het begint voor CDA Land van Cuijk echter in het hart van de democratie: de 33 afzonderlijke kernen. Waar de nieuwe gemeente inzet op ‘kernendemocratie’, wil het CDA dit goede begin door-ontwikkelen tot dorps- en wijkkracht. Het “wij-gevoel” van iedere kern in het Land van Cuijk willen wij versterken en is het “wij” waar CDA voor staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.