06 november 2020

"Als CDA Oss hebben we altijd voor ambitie en realisme gekozen."

Tijdens de adviescommissie van donderdag 5 november stond de programmabegroting 2021-2024 op de agenda. Fractielid Kai Bloemers gaf in deze vergadering de visie weer van het CDA op het gebied van het Osse stadscentrum. de economie, veiligheid, bestuur en financiën. U kunt zijn bijdrage hieronder teruglezen. De volledige vergadering en zijn volledige bijdrage in eerste en twee termijn is terug te zien via deze link.

"We zien een programmabegroting voor ons die anders is dan we ons aan het begin van dit jaar voor hadden kunnen stellen. Ondanks het feit dat we ons midden in een crisis begeven, kijken we als CDA positief en hoopvol richting de toekomst. De afgelopen jaren hebben we als CDA gezaaid en programma’s tot groei zien komen. nu kijken we naar de uitvoering en kijken dan ook uit naar de oogst in de toekomst.

We willen ambitieus en realistisch zijn. De ambitie om de klus te willen klaren. De ambitie om Oss naar een hoger niveau te tillen. Zij aan zij met het realisme, dat wil zeggen dat je beslissingen durft te nemen, ook als die soms pijn doen of lastig zijn.

In zijn algemeenheid gezegd, hebben we de juiste koers ingezet met het uitvoeren van het coalitieprogramma. We maken stappen en daarbij hebben we als CDA altijd een credo als leidraad genomen; namelijk: we willen ambitieus en realistisch zijn. De ambitie de klus te willen klaren. De ambitie om Oss naar een hoger niveau te tillen. Zij aan zij met het realisme, dat wil zeggen dat je beslissingen durft te nemen, ook als die soms pijn doen of lastig zijn. Realisme is niet utopisch. Je kan er niet voor weg lopen, daarom zitten wij hier.; besturen is keuzes maken en durven maken. Het CDA zet de mens voorop. We gaan daarbij uit van de eigen kracht binnen onze Osse samenleving. Maar we zijn er ook op het moment dat die eigen kracht niet voldoende blijkt. Dat is de afgelopen jaren altijd onze insteek geweest.

De programmabegroting bestaat uit  11 programma’s. De samenleving is niet één op één in te delen in deze zelfde programma’s. Onderwerpen overlappen in werkelijkheid thema’s die op het papier en aan het einde van een bladzijde ophouden. Daarom zult u misschien raakvlakken zien tussen programma’s die later in de andere adviescommissies explicieter ter sprake komen.

Wat betreft ons centrum kunnen we met opgeheven hoofd zeggen dat we in de afgelopen jaren een flinke impuls hebben kunnen geven aan het uiterlijk. Gevelverbetering en verfraaiing zijn gerealiseerd of staan op de planning, met daarnaast het in gang zetten van het wonen boven winkels. Onderwerpen die wij nadrukkelijk hadden opgenomen in ons verkiezingsprogramma met  een samenspel tussen gemeente en samenleving. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan initiatieven zoals VOLOP Oss, waarbij leegstand wordt bestreden, in deze lastige tijden een lastige missie, maar waar we wel zien dat als we de schouders eronder zetten veel mogelijk is. En denk bijvoorbeeld aan de leegstandsmakelaar. Vraag aan de portefeuillehouder of het niet een goed idee is om ook naar de kernen te kijken of er zaken samen kunnen worden opgepakt. En wat het CDA betreft mag morgen de schop in de grond om het Walkwartier te realiseren. We willen daar echt stappen gaan zetten. Covid gooit veel roet in het eten voor centrumondernemers en bezoekers. Voor ons een extra drijfveer om het Osse centrum de kansen te geven die het verdient en door te gaan met de lijn die we hebben ingezet.

Laten we blijven inzetten op vakmensen van het MBO. Het blijven aan het einde van de dag toch de vakmannen en vakvrouwen die het geheel draaiende houden.

Binnen onze vitale economie zien ook wij ruimte weggelegd voor het aantrekken van hoogopgeleid talent en het bevorderen van de aanwezigheid van hoger onderwijs. Laten we echter als Oss onze origine niet verloochenen en ook blijven inzetten op vakmensen van het MBO. Het blijven aan het einde van de dag toch de vakmannen en vakvrouwen die het geheel draaiende houden. Een categorie mensen die landelijk krimpt terwijl ze keihard hard nodig zijn. Laat Oss ook die plek zijn waar je als vakkundig professional goed kan wonen en werken.

Waar wij ook op in hebben gezet binnen programma veiligheid is ondermijning en drugscriminaliteit, met name in ons buitengebied. Drugsgebruik, drugscriminaliteit en daarmee ondermijning gaan hand in hand. We zijn benieuwd naar de effectiviteit van het Maasland Interventieteam, wat ons betreft een zeer welkom middel om de veiligheid in de regio te verbeteren voor met name onze ondernemers en bewoners in het buitengebied. Hierbij is ook veel landelijke en Europese aanpak aangelegen, we kunnen het niet alleen oplossen.

We hebben de bal spreekwoordelijk op de stip gelegd, de aftrap is gedaan en de spits staat klaar om vanaf de zestien die bal in de kruising te leggen. Alleen de rechtsbuiten, zijnde de gemeente, is al een tijdje niet op de training verschenen, waardoor we een schakel missen in het spel. Onwil is zeker niet het probleem, maar waar we capaciteit missen moeten we zoeken naar oplossingen.

Als we bestuursmatig kijken naar de programmabegroting, is het haast onmogelijk om geen relaties te zien met andere programma’s naast ‘besturen in verandering van tijden’. We hebben gezien dat plannen geen doorgang vonden vanwege capaciteitsproblemen. Dan hebben we het in ons geval bijvoorbeeld over wonen in kleine kernen, zoals Macharen, waar we als CDA veel input en enthousiasme vanuit de samenleving hebben kunnen zien van mensen die mee willen denken en mee willen doen tijdens een door ons georganiseerde avond. We hebben daar de bal spreekwoordelijk op de stip gelegd, de aftrap is gedaan en de spits staat klaar om vanaf de zestien die bal in de kruising te leggen. Alleen de rechtsbuiten, zijnde de gemeente, is al een tijdje niet op de training verschenen, waardoor we een schakel missen in het spel. Onwil is zeker niet het probleem, maar waar we capaciteit missen moeten we zoeken naar oplossingen. Als Raad hebben we daar nog ideeën voor aangedragen in de vorm van motie genaamd ‘maatschappelijk aanbesteden van wonen in kleine kernen’. Dat zijn dus niet per definitie meer fte’s, maar denk aan ‘meer door anders’. Beleid is er wel, maar nu nog de uitvoering. Uitbesteding in de vorm van pilots zijn wat ons betreft een mogelijkheid om de dienstverlening binnen onze gemeente aan te passen, of zoals het coalitieprogramma het mooi verwoord: “Positieve resultaten die, zoveel als nodig, via maatwerk tot stand komen.” We hoeven daar geen structureel aspect aan toe te voegen, wat in huis kan doen we, waar we handen tekort komen moeten we verder kijken. Capaciteitsproblemen liggen vaak breder. Hoe kijkt de portefeuillehouder terug op de realisatie en de toekomstige uitvoering van de motie en is dit te koppelen aan toekomstige initiatieven? Is er binnenshuis de durf om zaken daadwerkelijk los te laten? En wil dat dan zeggen dat we daadwerkelijk stappen zetten? Wanneer zou ook hier de schop in de grond kunnen?

Voorzitter, politiek is geen spel maar draait om goed besturen. De inwoners van de gemeente Oss dienen hier zoveel mogelijk bij betrokken te worden. We hebben op dit gebied een goede weg gevonden in deze programmabegroting, ook als is die niet altijd makkelijk, zeker in deze tijden. Wij blijven ambitieus én realistisch om dit voor elkaar te krijgen."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.