29 mei 2020

Amendement aangenomen: "Iedereen die het CDA de afgelopen jaren gevolgd heeft, weet dat woningbouw een topprioriteit is voor ons."

De Osse CDA fractie heeft tijdens de Raadsvergadering van 28 mei j.l. mede een amendement ingediend dat moet bijdragen aan het versnellen van woningbouw en bedrijventerreinen. Door dit amendement wordt de opdracht richting de taskforce belast met deze opgave versterkt Hieronder kunt u het amendement lezen met de toelichting van fractievoorzitter Mari van Kilsdonk.

Iedereen die het CDA de afgelopen jaren gevolgd heeft, weet dat woningbouw een topprioriteit is voor ons

Het college heeft ingestemd met het inrichten van een taskforce versnelling aanpak woningbouw en bedrijventerreinen. Deze taskforce gaat bovenop de bestaande werkwijzen en structuren, om geheel op eigen en onorthodoxe wijze een bijdrage te leveren aan de versnelling van de woningbouwproductie en uitgifte van bedrijventerreinen.

Iedereen die het CDA de afgelopen jaren gevolgd heeft, weet dat woningbouw een topprioriteit is voor ons. En niet alleen de grote projecten maar ook de broodnodige kleine projecten voor de leefbaarheid in stad en kernen. Wij zien dit dan ook als een van de idee├źn die voortborduren op de discussie van onze motie maatschappelijk aanbesteden. Vanzelfsprekend bijna dat wij dit initiatief steunen. Dit zorgt voor meer uitvoering ipv plannen maken. Echter hadden wij en wij niet alleen overigens in de Commissie aangegeven wat meer scherpte en duidelijkheid te willen ten aanzien van de opdracht voor de taskforce. Door middel van een raadsinformatiebrief hebben wij die van de wethouder ook gekregen, inclusief  een monitoringsplan. Om die scherpte ook in het besluit te krijgen dienen wij een amendement in om deze brief onderdeel te maken van het besluit.

 Amendement Taskforce opdracht

De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 28 mei 2020:

Constateert dat:

De opdracht zoals omschreven in de raadsinformatiebrief van wethouder den Brok van 25 mei de opdracht aan de taskforce verscherpt.

Besluit

1. Het raadsbesluit Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen aan te passen door het eerste beslispunt te vervangen voor: - In te stemmen met het instellen van een taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen inclusief de opdracht aan de taskforce zoals omschreven in de raadsinformatiebrief Taskforce.

2. De raadsinformatiebrief Taskforce op te nemen als bijlage bij dit raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.