14 december 2018

Motie 'voorkom uitsterven Ossenaar' krijgt niet genoeg steun.

De CDA fractie diende deze week de motie 'voorkom uitsterven Ossenaar' in. Het doel was ervoor te zorgen dat er geïnventariseerd kon worden op welke manier pasgeborenen in Bernhoven als Ossenaar ter wereld kunnen komen. Ook werd aangestuurd op het sturen van een verzoek naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten om dit punt weer op de landelijke agenda te krijgen.

De afgelopen dagen hebben we als volksvertegenwoordigers geprobeerd uit te drukken wat er leeft op straat bij een grote groep Ossenaren. De vernieuwde CDA-fractie zet in op alles wat de Osse samenleving kan verbinden. Dat er vele (technische) argumenten zijn om dit onderwerp te parkeren mag bestaan. Maar besef dat de zorg van vele inwoners in Oss om dat wat verbindt kwijt te raken, écht is en door ons zal blijven worden gehoord.De achterliggende gedachte is dat we trots zijn op Oss, met alle kernen en inwoners. Waar je geboren bent doet er niet toe om je Ossenaar te voelen. Maar een grote groep inwoners voelt het als een gemis dat dit niet op het paspoort staat. Ook daar luisteren wij naar!

Fractieleden Gerti van Valkenburg en Kai Bloemers schreven deze motie. Van Valkenbrug verdedigde de motie tijdens de raadsvergadering van 13 december met de volgende woorden:

"Als je ergens voor het eerst binnen komt en je hebt gezegd wie je bent, is de volgende vraag al gauw 'waar kom je vandaan?' De plek waar je vandaan komt, waar je geboren bent, doet er toe. Het zegt iets over jezelf, het bepaalt deels je identiteit.
Zelf kan ik zeggen dat ik geboren en getogen ben in Oss, dat klinkt mooi nietwaar? Geboren en getogen in Oss en daar ben ik trots op.
Echter, doordat er steeds meer bevallingen in het ziekenhuis plaatsvinden en ons ziekenhuis buiten onze gemeentegrenzen staat, kunnen in de toekomst steeds minder mensen zeggen dat ze geboren en getogen zijn in Oss. Dat wil zeker niet zeggen dat je jezelf dan geen Ossenaar zou kunnen voelen, iedereen ongeacht waar je wortels liggen, kan zich in Oss vestigen, is er welkom en kan deel uitmaken van de lokale samenleving. En is in die zin ook echt een Ossenaar.
Maar geboren te Uden en getogen in Oss klinkt toch echt anders. Veel jonge ouders vinden het dan ook vervelend en jammer dat zij hun pasgeboren zoon of dochter moeten aangeven in Uden. Dat voelt gewoon niet goed, het verbreekt een traditie die misschien al generatieslang bestaat.
Nu willen we de discussie over het ziekenhuis in Oss niet over doen, dat boek is gesloten. Maar als Mozes niet naar de berg komt, moet de berg maar naar Mozes. Met andere woorden als het ziekenhuis niet naar Oss komt, moet Oss (of een stukje ervan) maar naar het ziekenhuis. Wij pleiten er dan ook voor dat er mogelijkheden komen dat ouders bij geboorte van hun kind in het ziekenhuis dit kind gewoon in de gemeente Oss aan kunnen geven. Of in ieder geval de individuele keuze hebben dat te doen, want zoals uit de vele reacties op social media wel blijkt, is er een groep Ossenaren die deze wens wél heeft en de nostalgische waarde en traditie wil koesteren. Daarnaast hoeft er voor de mensen die geen waarde hechten aan deze motie niets te veranderen. Het gaat namelijk zoals gezegd om de 'keuze' je kind als Ossenaar danwel Udenaar op de wereld te zetten.
Natuurlijk is daarvoor medewerking nodig van bijvoorbeeld de gemeente Uden en ook het ziekenhuis. Natuurlijk is dit een technisch en juridisch ingewikkeld verhaal, maar dat mag nooit de reden zijn je droom niet na te jagen. Een doel bereiken begint met het doel te stellen.
Daarom dient CDA Oss de motie voorkom uitsterven Ossenaar in."

Helaas was de steun van de SP en D66, die de motie mee indienden niet genoeg om een meerderheid in de raad te behalen. Een gemiste kans om de Osse inwoners die waarde hechten aan deze vorm van immaterieel erfgoed tegemoet te komen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.