11 januari 2019

Nieuw bestuur en bezoek kandidaten Provinciale en Europese verkiezingen

CDA IN OSS STAAT WEER..

De goedbezochte openbare bijeenkomst van het CDA in Oss en het grotendeels nieuwe bestuur werd door de leden met enthousiasme ontvangen.

Lijsttrekker Marianne van der Sloot antwoordde op een vraag uit het publiek dat het CDA niet
instemt met de mestfabriek in Oss ‘omdat er geen draagvlak is en we niet willen dat er grote
afstanden overbrugd moeten worden’.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden vier nieuwe bestuursleden benoemd. Annemieke
van de Ven, voormalig wethouder, is trots om als interim-voorzitter te mogen samenwerken met een nieuw team. Marjolein van Hoek, Bert Urselman en Tom Muskens vullen het bestuur verder aan; een welkome versterking voor de zittende bestuursleden Chérie Peters en Joke van den Hengel.

Fractievoorzitter Mari van Kilsdonk en wethouder Johan van der Schoot schetsten de ontwikkelingen in de Osse politiek en de actieve rol, die het CDA daarin speelt.

In het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten spraken Marianne van der Sloot,
lijsttrekker van het CDA Brabant, Coen Hendriks, kandidaat voor de regio en voor Oss en Tom
Berendsen, de enige Brabander, op plek 4 voor de Europese Verkiezingen voor het CDA.
Marianne van der Sloot (35): “Het is tijd voor het CDA. We hebben een goed programma met veel
aandacht voor de sociale invulling. Denk aan voldoende en de juiste woningen voor ouderen en ook voor het jonge gezin en de jongeren. Duurzaamheid en gezond nadenken staan prominent in ons programma. Het CDA wil mét de Brabanders praten en niet óver hen.”

CDA BRABANT NIET VOOR MESTFABRIEK IN OSS

Een CDA-lid stelde de vraag of het CDA voor of tegen de mestfabriek is.
Marianne: “Het CDA kiest primair voor mestverwerking dicht bij de bron en er moet draagvlak
worden bereikt. In Oss is er geen draagvlak, dus is het CDA Brabant tegen een mestfabriek in Oss”.
Annemieke van de Ven: “Daarmee spreekt het CDA zich duidelijk uit. Onze wethouder Johan van der Schoot heeft hiervoor, samen met de gemeenteraad, een zeer zorgvuldig traject gelopen en dat wordt op deze manier gewaardeerd”.

Coen Hendriks (43), de kandidaat voor de regio staat op de 8 e plek en wil weten wat er in Oss en bij het CDA leeft en zich daarvoor inzetten. Hij wist de aanwezigen aan zich te binden aan met zijn persoonlijke en no-nonsense verhaal. “Ik vind het belangrijk dat onze dorpskernen zichtbaar en herkenbaar blijven. Dat betekent ook een school, een gemeenschapshuis en als het kan een café. M.b.t. de laatste hebben we in Boerdonk laten zien, dat je met de inwoners veel kunt bereiken.”

HET BRABANTSE LIJNTJE NAAR EUROPA
Tom Berendsen (35) staat als enige Brabander van alle partijen op plek 4 van kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen, als opvolger van Lambert van Nistelrooij.
Tom heeft jarenlang als medewerker in het Europees Parlement de nodige ervaring opgedaan.
Hij noemde grote items, die de toegevoegde waarde van de Europese Unie nog eens benadrukken. Positie EU t.o.v. andere grootmachten, samen optrekken in het kader van immigratie.
Klimaatadaptatie op grotere schaal dan landelijk: denk aan windmolens en zonnepanelen. Banen van de toekomst met Brainport en Agri Food Capital. Bereikbaarheid met duurzame mobiliteit, schoner transport. Tom: “Ik ben graag aanspreekbaar als parlementslid”

Een avond met veel informatie en mooie gesprekken, waarin duidelijk de frisse wind door het CDA
merkbaar is geworden. Annemieke van de Ven: “Met name de verjonging, zowel in de fractie als in
het bestuur geeft weer nieuw energie aan onze actieve CDA-afdeling. En laat dat nou net één van de speerpunten van dit bestuur zijn”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.