25 oktober 2019

Walkwartier: 'Wij willen discussie over de inhoud'

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 24 oktober 2019 diende het CDA Oss de motie 'een aantrekkelijk UIThuis in de stad' in. De discussie over het uiterlijk van de toren en het Walkwartier gaat voorbij aan de inhoud van het concept. Met deze motie kiezen wij juist wel voor de inhoud.

De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen. De bijdrage van raadslid Sidney van den Bergh kunt u hier lezen.

"De oprechte betrokkenheid van velen dwingt ons als raad om ook kritisch naar de plannen te blijven kijken. Dus toen wij als CDA in en na de zomer weer specifiek de stukken hebben gelezen van het UIThuis bleef een gedachte steeds terugkomen. We maken ons nogal druk om de woontoren, maar komt het wel goed met het UIThuis? Wat gaat daarin gebeuren, hoe gaat dat eruit zien, wie komt er in? We gaan als gemeente 13,5 miljoen euro investeren wat een kostenpost betekent van 1 miljoen euro per jaar. 4000 vierkante meter oppervlakte in het hart van de stad waarvan de gemeente Oss heeft gezegd: daar op die plek bouwen we een ‘cultuurhuis’ een ‘huis van de stad’ waar u kunt ontmoeten, studeren, cultuur beleven en bij de horeca samenkomt. Een ‘huis van de stad’ wat aantrekkingskracht heeft voor het centrum en wat centrumondernemers kan motiveren samen te werken aan een ‘aantrekkelijk stadscentrum’. De gemeente gaat investeren in het UIThuis wat ondernemers kan inspireren om te investeren in hun onderneming. En dat in een tijd waarin je als centrumondernemer lef moet hebben om dat te doen, je moet daarvoor je nek willen uitsteken. We spreken over dat plan UIThuis in de commissie van december 2016 en september 2017 met een ‘Manifest UIThuis’ en een ‘Verkenning functioneel programma’. En dat was ook wel zo’n beetje de laatste keer dat we het hier bespraken. Is er dan niets gebeurd hoor ik u denken? Vast wel, achter de schermen zullen ongetwijfeld gesprekken zijn met partijen die goede ideeën hebben maar wij horen ook dat er eerst een schop in de grond moet voordat het zichzelf gaat verkopen want dan, ja dan komt het goed. En op zo’n moment bekruipt ons het gevoel, nee, zo makkelijk gaat dat niet in deze markt, niets komt vanzelf goed. En dat moet je ook niet willen; je wilt toch samen met inwoners van Oss, ondernemers en bezoekers van het centrum, toegroeien naar dat moment van realisatie naar de finale. Dat geeft energie en vertrouwen dat we hier iets moois gaan realiseren.En ja een huurder wil misschien wel eerst een nader uitgewerkt plan zien maar als gemeente moet je toch niet aan een project willen beginnen als je helemaal niet weet wie er straks gaan huren en of die invulling dan wel gaat voldoen aan de verwachtingen die je hebt gecreëerd bij de mensen thuis.

Op zo’n moment bekruipt ons het gevoel, "nee, zo makkelijk gaat dat niet in deze markt, niets komt vanzelf goed"

Dus nee, het is niet te vroeg om concreet werk te maken van de invulling van het UIThuis. Het kan toch niet zo zijn voorzitter dat we hier voortdurend in gesprek zijn over de vormgeving van de toren die Van Wanrooy bouwt en dat we de vormgeving van het UIThuis op zijn beloop laten terwijl dat nu juist een investering van de gemeente is. Daarom stelden we een motie op om een kwartiermaker aan het werk te zetten. En dat mag een externe kwartiermaker zijn. Er is al veel kennis bij elkaar gebracht door de voormalige initiatiefgroep UIThuis en voormalige leden hebben aangeboden te helpen en wellicht zijn sommigen nog steeds in meer of mindere mate betrokken. En laten we die kwartiermaker nou eens vragen dat eerder hier besproken Manifest te omarmen, de verkenning functioneel programma erbij te pakken en met huurders te komen die dat UIThuis gaan vormgeven. En laten we hem of haar dan ook de opdracht durven geven om dat zodanig te doen dat de huuropbrengsten de exploitatielasten voor bijvoorbeeld 80% dekken. Wij zijn er, als CDA, dus voorstander van om die kwartiermaker een ambitieuze opdracht mee te geven want voor niks vierkante meters weggeven is geen kunst. Toch hebben we dat percentage wel uit de motie gehaald omdat teveel mensen zich de vraag stelden; en als die 80% nou niet gerealiseerd wordt? Is dat wel reëel percentage? Stoppen we met het uithuis als we het niet halen? Wij willen geen discussie over het percentage. Wij willen discussie over de inhoud. Want natuurlijk blijft voor ons dat ‘huis van de stad’ dat ‘UIThuis’ keihard voorop staan. En wij begrijpen ook dat je, tijdens het vormgeven, soms een maatschappelijke instelling meer subsidie geeft om aan de andere kant meer huur te kunnen betalen in het UIThuis. Maar als we op dat punt zijn aangekomen dan hebben we het er tenminste over. En daar ontbreekt het nu, wat ons betreft, aan. Tot slot voorzitter, natuurlijk zijn wij blij dat we op een brede steun mogen rekenen, dank daarvoor. In de afgelopen dagen is de aandacht al meer en meer verschoven van de toren naar het UIThuis en dat was precies onze bedoeling. Want er ligt een mooi taak om een UIThuis vorm te geven wat bijdraagt aan een aantrekkelijk stadscentrum voor bezoekers van het centrum, MKB ondernemers en inwoners van Oss. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.