14 november 2022

MFA Schellinkhout en diverse onderwerpen

Blij met MFA Schellinkhout
CDA-Drechterland wil nu snel doorpakken om de leefbaarheid en vitaliteit van elk dorp te versterken.Na 40 jaar zijn de voorzieningen in Schellinkhout echt aan vernieuwing toe. De realisatie van een MFA in Schellinkhout is ontstaan uit het participatietraject Vitale Dorpen. Na breed overleg met bewoners en gebruikers is een Voorlopig Ontwerp tot stand gekomen, waarin zowel de visie van het onderwijs en kinderopvang, als de gewenste multifunctionaliteit goed naar voren komt.
De raming van de bouwkosten overschrijdt nu het oorspronkelijke investeringskrediet, omdat we te maken hebben met een zeer forse stijging van die bouwkosten, terwijl daarnaast zowel het onderwijs als de kinderopvang flinke aanvullende wensen hadden. Ondanks die hogere kosten vindt CDA-Drechterland dat we nu moeten doorpakken, maar wel onder de voorwaarde dat kinderopvang en schoolbestuur een extra bijdrage leveren, omdat in het Voorlopig Ontwerp ruim is voldaan aan hun wensen. De kinderopvang heeft dit al toegezegd, maar het schoolbestuur wil (nog) niet over de brug komen. Indien dat zo blijft, dan betekent dit dat er beknibbeld moet worden op het ontwerp voor het schoolgedeelte.
De aanbesteding voor de realisatie van de MFA Westwoud loopt op dit moment en zodra de biedingen binnen zijn, wordt de selectie afgerond en volgt nadere informatie.

Voorstander energiezuinige LED-verlichting in De Brug Oosterblokker
De TL-verlichting in sportzaal De Brug in Oosterblokker is aan vervanging toe. Veel verenigingen en basisschool Pancratius maken gebruik van deze sportzaal. Vervanging door LED-verlichting biedt veel voordelen, zoals een forse afname van de energievraag. CDA-Drechterland steunde het raadsvoorstel zonder meer.

Korte berichten

  • Iedereen is welkom tijdens het openbare deel van onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 november in De Schalm te Westwoud. Tussen 20.00 en 21.00 zal Willemien Koning – statenlid CDA en boerin – ons meenemen in haar kijk op de oplossing van het ‘stikstofprobleem’ en op de rol die de provincie Noord-Holland daarbij heeft.
  • De gemeente Drechterland kent al een aantal regelingen voor mensen met een minimum inkomen. Daarnaast komt de gemeente op korte termijn met een Geldkrant voor alle inwoners, met adviezen over hoe zij kunnen bezuinigen en welke ondersteuning de gemeente biedt.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen (15 maart 2023)

  • CDA Noord-Holland is voorstander van het verdubbelen van het spoor tussen Enkhuizen en Hoorn.
  • CDA Noord-Holland streeft naar kortere procedures voor sneller bouwen. Er moet een aanjaagteam met adviseurs komen. Deze adviseurs kunnen meewerken aan aanpassingen en zo een snellere uitvoering aan de voorkant van het proces faciliteren. Belanghebbenden, zoals omwonenden, moeten een nadrukkelijke stem krijgen.
  • CDA Noord-Holland wil de wolf geen vrij spel geven in onze provincie en pleit voor een provinciaal wolvenbeheerplan.

Bent u geïnteresseerd in CDA-Drechterland, de mensen en ideeën, kijk dan op onze website 
https://www.cda.nl/noord-holland/drechterland, of neem contact op met een van onze bestuursleden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.