Beste inwoners,

Mijn naam is Roy Hof.  
Afgelopen raadsperiode ben ik raadslid geweest voor CDA Drechterland. Ik woon samen met mijn vrouw en vier kinderen in Hoogkarspel en ben sterk betrokken bij het gemeenschaps- en verenigingsleven, waarbij ik o.a. graag sportief bezig ben met onze jeugd op de sportvelden.  

Ik ben werkzaam als “Audit Manager” bij een financiële instelling en beroepsmatig Register Accountant, welke kennis en ervaring ik goed kan gebruiken in mijn rol als raadslid. Binnen de financiële instelling onderzoek ik samen met een team processen, risico’s en financiële gegevens, maar ook ethische kwesties, om de organisatie te verbeteren.  

De uitkomsten worden niet altijd hartelijk ontvangen, omdat verbeterpotentie soms kan worden verward met kritiek. In de politiek zie ik dit soms ook, terwijl wij het belang van de inwoners voor ogen hebben en ernaar streven om zaken beter te maken. Als raadslid moet je dus je mond durven open te doen als het nodig is en je nek uitsteken als iets beter kan, met uw steun wil ik dat blijven doen voor onze mooie gemeente. Daarbij vind ik het belangrijk dat beloftes, toezeggingen en afspraken worden nagekomen. Zoals reageren op berichten en/of inwoners betrekken bij plannen van onze gemeente. De afstand tussen gemeente en inwoners moeten we klein houden. Ik wil me daarom blijven inzetten voor een bereikbare en betrouwbare gemeente.  

Toekomstig Drechterland 
Voor een toekomstig Drechterland vind ik het belangrijk dat wij onze woonomgeving op orde houden. Voor de huidige, maar ook toekomstige generatie: onze kinderen. Het is fijn wonen in Drechterland en dat moeten we zo houden. Drechterland moet een gemeente blijven waar iedere inwoner zich thuis voelt.

Karakter van de dorpen 
Om ons thuis te blijven voelen, vind ik het van belang dat wij het karakter van onze dorpen koesteren. Alle acht kernen hebben een bloeiend verenigingsleven, dankzij de vele vrijwilligers, en met eigen ontmoetingsplaatsen waar inwoners kunnen samenkomen. Het karakter van onze dorpen maakt dat wij hier graag wonen en dat moeten we daarom zien te behouden.

Versneld bouwen, voor onze inwoners 
Voor een leefbare kern is het wel van belang om versneld nieuwe woningen te bouwen. De ontwikkeling van woningbouw in de kernen vind ik belangrijk, maar wel primair voor onze eigen inwoners en met behoud van het karakter van onze dorpen. Niet bouwen voor de regio, maar ons focussen op de lokale woningbehoefte. Zo behouden onze jongeren, gezinnen en senioren een plek in het eigen dorp en stimuleren we de doorstroming.  

“Wat kan wel” houding bij initiatieven 
Gemeenten grijpen soms wat te gemakkelijk naar regels en richtlijnen om initiatieven of ideeën af te wijzen, zonder te kijken naar wat wel mogelijk is. Als gemeente Drechterland hebben we ook de verplichting om aan te geven “wat wel kan” in plaats van “wat niet kan”. Meedenken met onze inwoners noem ik dat.  

Evenwichtig financieel beleid 
Het is verder voor mij van belang dat Drechterland haar financiële zaken op orde heeft. Alleen dan zijn we in staat om de voorzieningen op peil te houden. We moeten weten wanneer iets financieel wel of (nog even) niet kan. Dit vereist inzicht, om te voorkomen dat wij financieel onverstandige keuzes maken en de inwoners hiervoor moeten opdraaien.  

Komende raadsperiode zou ik me graag met uw steun weer willen inzetten voor onze inwoners, met de nodige lef, deskundigheid en West-Friese nuchterheid.  

U kunt mij vinden op plek 2 van de kieslijst voor het CDA Drechterland. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.