Inwoners voorop! 

Mijn naam is Margriet Bakker-Struik. 
Samen met mijn man Sander en onze zoons Douwe en Rinke woon ik met veel plezier in Westwoud. Sinds een jaar ben ik raadslid voor CDA Drechterland.  
Mijn aandacht gaat voornamelijk uit naar onderwerpen uit het sociaal domein: jeugd, gezin, onderwijs, welzijn, zorg en maatschappelijke ondersteuning. 
Duurzaamheid, milieu en samen zorgdragen voor onze leefomgeving zijn onderwerpen die ik ook belangrijk vind. 
Ik ben 42 jaar en werkzaam als leerkracht op de Meester Spigtschool in Hoogkarspel. Dit brengt mij ontzettend veel plezier. De combinatie van raadslid, kleuterjuf en uiteraard het moederschap zorgen voor een frisse balans.

Als raadsleden vertegenwoordigen we acht verschillende dorpskernen. 
Elke kern kenmerkt zich door een eigen gezicht en juist het behoud van het eigen karakter van elke kern is daarom belangrijk. 

Leefbaarheid in onze dorpen verdient onze speciale aandacht.

Wonen 
Bouwen naar behoefte voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijsklassen. Daarbij moeten we oog houden voor het specifieke karakter van het dorp, zodat het groene karakter van onze plattelandsgemeente zo min mogelijk wordt aangetast.

Dorpsleven 
Onze dorpen staan bekend om het rijke verenigingsleven. Inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers is hierbij van grote waarde! CDA Drechterland staat open voor initiatieven vanuit verenigingen en betrokken vrijwilligers. 
We ontmoeten graag mensen die plannen hebben die van toegevoegde waarde zijn voor een vereniging of de leefbaarheid binnen een buurt of dorp.

Openbare ruimte  
De openbare ruimte bepaalt voor een groot deel of mensen prettig wonen en leven. Deze ruimte moeten we daarom op orde houden, schoonhouden, veilig houden, mooier maken. 
Onze gemeente heeft hierin een leidende rol, maar uw inzet of aandeel is hierbij ook van belang. Ideeën of initiatieven om uw buurt groener of meer bio-divers te maken? Wij gaan graag het gesprek met u aan en zijn benieuwd naar uw mening! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.