Aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers
 

Drechterland is veilig in vergelijking met andere gemeenten en dat willen we zo houden.
Veiligheid is een zaak van iedereen. CDA Drechterland wil de veiligheidsproblemen in de gemeente samen met onze partners (politie, brandweer, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners) aanpakken door preventie, toezicht en handhaving. Voor een echt veilige samenleving is meer nodig dan alleen handhaving. Voor het terugdringen van (jeugd)overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid essentieel.

  • Gemeentelijke handhavers zijn onze ogen en oren. Wij vinden het belangrijk dat handhavers en wijkagenten bekend zijn bij de inwoners en zichtbaar aanwezig zijn in wijk en dorpskernen.
  • Een veilige samenleving gaat verder dan alleen het inzetten van handhaving en politie. Inwoners spelen hier zelf ook een grote rol. Een goed voorbeeld zijn Whatsapp-groepen voor buurtpreventie, waarbij de gemeente borden beschikbaar stelt voor de buurt.
  • Om het plezier en de veiligheid tijdens onze dorpskermissen en andere evenementen te waarborgen is CDA Drechterland voorstander van de inzet van flexibel cameratoezicht in combinatie met andere maatregelen. De gemeenten heeft sinds 2016 de wettelijke bevoegdheid om tijdelijke camera’s in te zetten op openbare plaatsen met verhoogd risico. Ook het gebruik van bodycams door onze buitengewoon opsporingsambtenaren helpt bij het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van de veiligheid van het uitgaanspubliek. Het dragen van een kleine camera op het uniform van de toezichthouders blijkt de-escalerend te werken bij conflicten en helpt bij het opsporen van geweldplegers.
     

Verkeersoverlast

Veel inwoners hebben zorgen om de verkeersveiligheid in de kernen waar ze wonen.  
Het is vaak druk op wegen die daar niet op zijn berekend. Ook wordt vaak de snelheid overschreden. Vrachtwagens zorgen op bepaalde wegen in onze gemeente voor gevaarlijke situaties en geluidoverlast. We willen dat er maatregelen getroffen worden tegen te hard rijden en sluipverkeer. Bij woningbouwplannen is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar een vlotte ontsluiting naar hoofdwegen, zodat sluipverkeer door de dorpen voorkomen wordt.  
We willen een snelle ontsluiting naar de N505 bij Hoogkarspel (Tolweg).

Alternatief vervoer

Elektrisch rijden wordt steeds meer de norm en draagt bij aan minder verbruik van fossiele brandstoffen. Om elektrisch rijden aantrekkelijk te maken zijn wij voor uitbreiding van het aantal laadpalen in alle kernen.  
Dat geldt tevens voor oplaadpunten voor elektrische fietsen. We willen mensen verleiden om de auto te laten staan, bijvoorbeeld door de fietsvoorzieningen te verbeteren. Dit heeft meerdere voordelen: het is gezond, het is milieuvriendelijk, het vermindert files en de parkeerdruk.  
We vinden het belangrijk dat er openbaar vervoer blijft rijden in de dorpen en dat er een buurtbus blijft. De vervoersdienst van WonenPlus is een waardevolle aanvulling op het vervoersnetwerk voor zelfstandig wonende ouderen.  
Daarin investeert de gemeente en dat ondersteunt het CDA Drechterland.

Toegankelijkheid

Bij renovatie van wegen moet aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor ouderen en minder-validen van trottoirs. Op dit moment zijn veel trottoirs ontoegankelijk voor een kinderwagen, rollator of rolstoel. Hetzelfde geldt voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.