Bestuur en ondersteuning

We zetten ons in voor: 

  • Behoud van de eigen identiteit. Niet fuseren.
  • Vraagstukken die alleen over Drechterland gaan pakken we zelf op. Wanneer nodig werken we vooral samen op SED- en West-Fries niveau.
  • Efficiënter gebruik van het gemeentehuis. Waardoor er op SED-niveau minder kantoren nodig zijn.
  • Evenwichtig financieel beleid. Waarbij we kritisch zijn op de uitgaven en een buffer houden voor toekomstige tegenslagen.
  • Drechterland zorgt zelf voor extra menskracht en voldoende kwaliteit om de ambitie van 1.000 nieuwe woningen per 2030 te realiseren.

Zelfstandig door samenwerking

CDA Drechterland gelooft in een zelfstandige gemeente die nauw samenwerkt in West-Fries verband. De belangen van onze inwoners en van de acht kernen wordt beter behartigd in een constructie waarbij Drechterland bestuurlijk zelfstandig is. Wij zijn ervan overtuigd dat gemeenten in meerdere opzichten samen effectief en efficiënt kunnen samenwerken. Tegelijk moeten we kritisch blijven over wat we regionaal organiseren en wat we beter zelf kunnen doen. We werken samen bij vraagstukken die we niet op de schaal van Drechterland kunnen oplossen. 
Drechterland werkt samen met Enkhuizen en Stede Broec in de SED (een fusie van de ambtelijke organisatie). Wij zijn ervan overtuigd dat Drechterland de SED-samenwerking nodig heeft om adequaat en doeltreffend te zijn. Tegelijk kunnen we sommige vraagstukken beter op lokaal niveau of juist op West-Fries niveau oppakken. Drechterland kan bijvoorbeeld de regie meer in eigen hand nemen als het gaat om woningbouw. Juist op regionaal niveau kunnen we intensiever samenwerken als het gaat om specialismen waar we als Drechterland te klein voor zijn, zoals op het gebied van inkoop van specialistische zorg, toerisme of het behoud van erfgoed.  

We willen graag samen met Stede Broec en Enkhuizen kijken naar het samenvoegen van de gebouwen van de gemeenten. Kunnen ambtenaren meer in één gemeentehuis werken? Voorwaarde voor ons is dat inwoners nog steeds terecht kunnen in hun eigen gemeente voor hun paspoort, rijbewijs en afspraken.

Financiën

CDA Drechterland staat voor verantwoord omgaan met financiële middelen.  
Afgelopen jaren heeft Drechterland in vergelijking tot omliggende gemeente beperkte bezuinigingen hoeven door te voeren. Wij geloven in een evenwichtig financieel beleid, waarbij we kritisch zijn op de uitgaven en voor slechtere tijden een buffer aanhouden om tegenslagen op te vangen. Een verhoging van de gemeentelijke heffingen is voor ons alleen bespreekbaar indien dat onvermijdbaar en verdedigbaar is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.