Economie

We zetten ons in voor: 

  • Een contactpersoon voor ondernemers en optimalisatie van digitale dienstverlening. Wanneer je contact opneemt met de gemeente moet duidelijk zijn wanneer je een antwoord kunt verwachten.
  • Regionale samenwerking op het gebied van bedrijventerreinen. Zodat er geen wildgroei aan bedrijventerreinen ontstaat.
  • Woningbouw stimuleren op locaties in het lint wanneer een bedrijf beëindigd wordt.
  • (Agro)toerisme en recreatie stimuleren door bed and breakfasts, kleine boerencampings en boerderijwinkels mogelijk te maken.

Bedrijven

Onze gemeente heeft prachtige bedrijven. CDA Drechterland wil dat de gemeente een goed ondernemingsklimaat behoudt. Kleinschalige industrieterreinen en verplaatsing van bedrijven uit de linten zorgen voor ontwikkelmogelijkheden, betere bereikbaarheid en minimale overlast. 

We vinden het belangrijk dat een ondernemer gemakkelijk met de gemeente in contact komt. Wanneer je contact opneemt met de gemeente word je teruggebeld en wordt de vraag afgehandeld. Bij de afhandeling van plannen is er één contactpersoon en wordt duidelijk verteld wat er nodig is om de aanvraag af te handelen. De digitale dienstverlening moet aansluiten op de (aan)vragen die een ondernemer heeft.  

We willen ondernemers de ruimte bieden voor bedrijvigheid. Voor grote bedrijven kijken we regionaal waar het bedrijf zich het best kan vestigen. Niet elk bedrijf past qua schaal in de gemeente Drechterland. Vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen pakken we regionaal op. 

We vinden het een goede ontwikkeling dat ondernemers de mogelijkheid hebben om hun bedrijvigheid te verbreden met kleinschalige vormen van recreatie, toerisme of boerderijwinkels. Wanneer een ondernemer in het lint stopt, stimuleren we kleinschalige woningbouw op die locatie. Dat is ook belangrijk in de strijd tegen criminaliteit in leegstaande gebouwen.

Landbouw

Onze voedselproducenten zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Drechterland.  
Ze onderhouden het landschap en maken het mogelijk om producten uit eigen streek te consumeren. Het grootste deel van het grondgebied in onze gemeente is land- en tuinbouwgebied. Ondernemers uit de agrarische sector hebben hier hun bedrijf met fruitteelt, groente, veehouderij, bolbloemen en bloembollenteelt. Daarnaast is er steeds meer opslag, verwerking, sortering en verpakking op het bedrijf zelf en zijn er internationale bedrijven op het gebied van plantenveredeling en zaadtechnologie.  

Indien voor het uitvoeren van het werk buitenlandse werknemers nodig zijn, moet daarvoor passende woonruimte beschikbaar zijn. CDA Drechterland wil dat tijdelijke arbeidsmigranten op een menswaardige en veilige manier bij het bedrijf worden gehuisvest. We staan achter de norm van maximaal 120 bedden per bedrijf en vinden het goed dat er bij het bereiken van 1.200 bedden in de gemeente gekeken wordt of meer bedden worden toegestaan. We maken de afweging of meer bedden impact heeft op de woonomgeving.

Toerisme

We zijn trots op wat onze gemeente allemaal te bieden heeft, met de Zuiderdijk, het Markermeer, de cultuur en de historie. We willen toeristen verleiden om te recreëren in Drechterland, dat zich kenmerkt als een groen landelijk gebied met veel vaarwegen en fiets- en wandelpaden. Het toerisme in onze regio trekt aan door de ligging ─ boven Amsterdam en tussen Hoorn en Enkhuizen ─ aan het Markermeer. Het landschap van Drechterland fungeert als podium. Bijvoorbeeld met historische routes en stalletjes langs de weg met streekproducten. Een toerist moet niet alleen geattendeerd worden op de grote trekpleisters in de regio, maar ook op het moois dat Drechterland te bieden heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.