Kwaliteit openbare ruimte, gezonde woon- en leefomgeving

We zetten ons in voor: 

  • Beter onderhoud van de openbare ruimte. Met nadruk op het onderhoud van het gemeentegroen.
  • Overleg en inspraak met wijkbewoners voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.
  • Vergroten van de doorvaarbaarheid in Westwoud en Hoogkarspel. Realiseren van een extra vaarroute, die aansluit op De Weelen.
  • Doortrekken van het wandelpad van het dorpsbos naar het wandelpad bij de Tolweg in Hoogkarspel
  • Flexibel cameratoezicht bij evenementen.
  • Uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen in alle kernen.
  • Voorkomen van sluipverkeer door een snelle ontsluiting naar hoofdwegen.

De kwaliteit van de openbare ruimte

De kwaliteit van onze openbare ruimte is belangrijk. De gemeente dient daarom voldoende geld beschikbaar te stellen voor een kwalitatief hoog niveau van onze straten en openbaar groen. De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Wonen in een groene omgeving heeft positieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van mensen. 
Burgerparticipatie in aanleg en onderhoud van de buitenruimte juichen wij toe. 


Drechterland kent vooral naoorlogse bouw. Daarom vindt CDA Drechterland dat we ons actief moeten inzetten voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Dit zijn onder meer gebouwen die karakter geven aan de leefomgeving, bijvoorbeeld de voormalige zusterschool St. Joseph in Westwoud.

De doorvaarbaarheid in de gemeente moet worden vergroot. Er liggen nog veel kansen om dit te bewerkstelligen. We streven naar een recreatieve waterroute van de wijk Reigersborg-Zuid V naar Wervershoof en Stede Broec. Daarnaast willen we de nieuwe woonwijk in Westwoud doorvaarbaar maken en laten aansluiten op de recreatieve vaarroutes. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.