CDA Drechterland maakt verkiezingsbeloftes waar!


In welke dorpen worden de komende jaren huizen gebouwd en hoeveel? 
Zowel starterswoningen als seniorenwoningen? 
Komt het centrumplan Venhuizen nu echt van de grond?  
Wordt het openbaar groen nu echt goed aangepakt?  
Krijgt De Wiekslag de gewenste opknapbeurt? 
Blijft CDA nog steeds opkomen voor alle verenigingen?

CDA-Drechterland geeft op deze vragen een helder antwoord in haar verkiezingsprogramma, zodat u weet wat u krijgt als u opnieuw CDA stemt. Kijk op www.cda.nl/noord-holland/drechterland  

U wilt dat raadsleden lokaal bekend zijn en dat er korte lijnen bestaan. Dat vullen wij in, want het project ‘vitale dorpen’ zetten wij door om samen met u te komen tot de beste keuzes voor uw dorp of buurt.  
En onze eerste tien kandidaten zijn echt thuis in de verschillende dorpen van Drechterland.  
Het zijn over het algemeen jonge mensen, tussen 30 en 40 jaar, die midden in de samenleving staan. Allemaal voorstander van een flinke wooninvestering in elk dorp, zodat scholen en voorzieningen kunnen blijven bestaan en verenigingen kunnen blijven bloeien.

In Venhuizen en Hem willen we het volgende voor u realiseren: 

  • Snel opknappen centrum Venhuizen, met aantrekkelijk dorpsplein en ruimte voor een weekmarkt.
  • Duidelijke verbetering openbare verlichting langs de Koggeweg.
  • Ontsluiting via de ‘verlengde’ Westerkerkweg voor de nieuwbouw achter het Twijver
  • Woon-hof voor ouderen in het centrum
  • En 350 nieuwe woningen verspreid over verschillende locaties.

In Wijdenes en Oosterleek willen we het volgende voor u realiseren: 

  • Opwaardering van De Wiekslag, zodat jong en oud in een eigentijdse voorziening elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren in een gezellige ruimte.
  • En 90 nieuwe woningen.

De gemeente is van en voor de inwoners. We vinden het belangrijk om concreet aan te geven waar u op kunt rekenen, niet alleen tijdens de verkiezingstijd, maar ook daarna.

Namens CDA-Drechterland, Sjaak Laan, kandidaat raadslid 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.