02 mei 2022

Persbericht

Inwoners Drechterland krijgen een andere coalitie dan ze besteld haddenHet besluit van VVD, PDL en GBD om samen een coalitie te willen vormen, roept de vraag op of dit nu is waar de kiezers om gevraagd hebben. Bij de verkiezingen gaven zij CDA Drechterland de meeste stemmen. Ook de Senioren Partij Drechterland (SPD) werd door de kiezers zeer gewaardeerd, zij groeiden van 2 naar 4 zetels. De keuze van de drie kleinste politieke partijen om samen een coalitie te willen vormen en wethouders aan te wijzen roept dan ook de vraag op of dit is wat inwoners hebben besteld bij de verkiezingen.

Uit de gesprekken is gebleken dat de partijen al een samenwerking voor ogen hadden voor de verkiezingsuitslag bekend was. Wilden de kiezers voor Progressief Drechterland écht koste wat het kost samenwerken met de VVD? Wilden de VVD stemmers écht een meer progressieve koers? Wilden de kiezers voor Gemeentebelangen, dat zich zo afzette tegen VVD en PDL de afgelopen periode, nu toch graag met deze partijen samenwerken? Dat is niet wat zij voor de verkiezingen voorgespiegeld hebben.

CDA baalt, maar blijft constructief
Wat het CDA betreft is het duidelijk. De keuze van PDL, VVD en GBD om als kleinste partijen toch samen een coalitie te willen vormen is niet in het belang van de inwoners en ondernemers in Drechterland. Deze keuze is ingegeven door de zoektocht naar macht en positie in het college.

Wij zijn teleurgesteld dat op deze manier een grote groep kiezers, die op het CDA en SPD hebben gestemd, wordt genegeerd bij de koers voor de komende vier jaar. Wij zullen voor onze kiezers vechten als leeuwen in de oppositie en blijven constructief werken om Drechterland toch zoveel mogelijk te bieden de komende vier jaar. De kiezers hebben onze wethouder Simone Visser-Botman ruim de meeste persoonlijke stemmen gegund, ook zij kan nu haar werk voor het sociaal domein niet voortzetten.

Plaatsvervangend hebben we ook grote moeite dat de vele kiezers die de SPD zo hebben laten groeien, en die hun vertrouwen hebben geschonken aan deze partij, niet gehoord zijn. De SPD heeft op zeer integere wijze geprobeerd om tegemoet te komen aan de wensen van de kiezers door met alle partijen open het gesprek aan te gaan.

Wij blijven met het CDA Team, de fractie, bestuursleden, actieve leden en iedereen die met ons meedenkt, werken aan de mooie gemeente Drechterland. We zullen voorstellen van de beoogde coalitie beoordelen op de inhoud en blijven, ondanks onze teleurstelling, constructief werken in de gemeenteraad. Want dat is waar we de inwoners van onze gemeente het beste mee dienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.