26 oktober 2023

Samen verder voor een eerlijk en fatsoenlijk Nederland!

Het CDA blijft een partij van het midden, van overleg, van normen en waarden, van gemeenschapszin en van fatsoen. Geen boerenpartij of een contractpartij, maar een ‘Wij-partij’ van samen werken aan een fatsoenlijk land. Een land waar we weer omzien naar elkaar en waar de basis op orde is: een betaalbare woning, een fatsoenlijk inkomen, goede zorg, goed onderwijs zodat iedereen mee kan doen. Wij zoeken altijd naar oplossingen voor hedendaagse problemen voor alle bevolkingsgroepen, en hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap
Vanaf nu willen wij weer bouwen aan een land waar omzien naar elkaar en normen en waarden niet ouderwets, maar juist vanzelfsprekend zijn. Een land waar ieder mens telt. En als u goed kijkt waar wij als lokale afdeling CDA-Drechterland voortdurend mee bezig zijn, dan zult u herkennen dat wij binnen onze gemeente maatschappelijk betrokken en actief zijn, en altijd opkomen voor de belangen van al onze inwoners, zodat iedereen ook echt kan meedoen. En dat vindt u ook terug in onze speerpunten.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.