14 november 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Willemien Koning, Statenlid CDA Noord-Holland

Datum : donderdag 24 november 2022
Tijd : 20.15 uur (inloop vanaf 20:00 uur)
Locatie : De Schalm, Dr. Nuijensstraat 14-B in Westwoud

N.B.: het deel vóór de pauze (tot 21:00 uur) is openbaar en toegankelijk voor belangstellenden.
Het deel ná de pauze is besloten en alleen bestemd voor leden van de CDA-afdeling Drechterland.


Agenda

1. Opening door de bestuursvoorzitter van CDA Drechterland, Jaap Braakman
2. Hoe lossen we samen het stikstofprobleem op?
21:00 tot 21:15 uur: pauze
3. Jaaroverzicht door de bestuursvoorzitter, Jaap Braakman
4. Presentielijst aanwezige leden/berichten van verhindering
5. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering CDA-Drechterland d.d. 14-11-2019
6. Mededelingen/ingekomen stukken
7. Goedkeuring jaarrekening 2021 (zie bijlage) + kiezen kascommissie 2022,
(Sjaak Laan is aftredend, Margriet Boon-Visser blijft aan)
8. Verkiezingen Provinciale Staten 15 maart 2023
9. Rondvraag
10. Korte terugblik op het afgelopen politieke jaar door wethouder Simone Visser-Botman
11. Vooruitblik op het komende politieke jaar door fractievoorzitter Roy Hof
12. Sluiting (ca. 22:00 uur)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.