11 november 2021

Algemene beschouwingen begroting 2022

Dit jaar heeft fractievoorzitter Jan Verbruggen in de algemene beschouwingen enorme waardering uitgesproken richting de vrijwilligers.  Met de nieuwe corona-maatregelen uitgeroepen zijn, komt hier weer enorm veel extra druk te liggen.

Vervolgens kwamen de andere speerpunten aan de orde. Het CDA heeft een motie ingediend om het groen beter te onderhouden. Wij willen minder leidinggevenden, maar ambtelijke kracht op de uitvoering. Investeren in  het project ‘de Appelboom’ waar inwoners ondersteunt worden door de gemeente om hun eigen omgeving te onderhouden. Wegens groot enthousiasme is hier een enorme wachtlijst ontstaan. “Die willen wij in 2022 aanpakken”, aldus Verbruggen. Motie openbaar groen is helaas niet aangenomen, maar motie ‘de Appelboom’ gelukkig wel. Voor het openbaar groen blijven wij in de toekomst strijden.

Het CDA is blij dat de Tiny houses projecten nu echt gerealiseerd gaan worden. In Loosdrecht wordt al gewoond en twee projecten in ’s-Graveland zijn in voorbereiding. Ook moet verder gekeken  worden naar reguliere woningbouwprojecten. In 2022 willen we kijken in de dorpen waar er gebouwd kan gaan worden. Als voorbeeld waar wij aan denken is Elbert Mooijlaan in Kortenhoef en het Achtererf in Loosdrecht, dit soort projecten voorzien enorm in de behoefte. Maar we moeten ook verder in conclaaf met de provincie om aan de randen van de dorpen te bouwen. Denk aan een combinatie van een nieuw gemeentehuis met appartementen daarboven, aan de Kwakel in Kortenhoef, maar ook de wijkuitbreiding van de Horn en Kuijerpolder ten noorden van Nederhorst den Berg.

Binnenkort komt onze wethouder Rosalie van Rijn met het vergrijzingsplan. Hier heeft de fractie vorig jaar om gevraagd. Het tegengaan van eenzaamheid en aandacht voor onze senioren. Jan Verbruggen: “We willen dat inwoners goed, veilig en fijn oud kunnen worden in onze gemeente.”

Dan natuurlijk hèt heikele punt van deze begroting: De buitenproportionele verhoging van de toeristen,- en forensenbelasting van respectievelijk 140% en 100% kwam als een duveltje uit de hoge hoed van het college. “Hier kunnen wij absoluut niet mee instemmen”, sprak Jan Verbruggen resoluut uit. Recreatie ondernemers lieten zich massaal horen in de commissie vergadering van vorige week. Ook gaven zij aan dat er te weinig geïnvesteerd wordt door de gemeente om de recreatiesector een impuls te geven. Gelukkig konden we het ontstane gat in de begroting binnen de begroting dichten. Wij hopen dat het college het beschadigde vertrouwen met de recreatieondernemers gaat herstellen. Die opdracht hebben wij in ieder geval meegegeven!

Vol vertrouwen gaan wij 2022 in met een organisatie die bestaat uit minder leidinggevenden en meer functies op de uitvoering.  Zo kunnen we de inwoners, verenigingen en ondernemers in 2022 faciliteren, dit verdienen zij!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.