05 december 2022

Algemene ledenvergadering CDA Wijdemeren – “We laten elkaar niet los”

Algemene ledenvergadering CDA Wijdemeren – “We laten elkaar niet los”

Op donderdag 10 november hield het CDA Wijdemeren haar algemene ledenvergadering op de Reeweg te Nederhorst den Berg. Een bijzondere avond met een lach en een traan. Op de agenda stonden onder andere de Provinciale Staten, - en de Waterschap verkiezingen.

Buiten de kennisgeving van de lijsten en de uiteindelijke vaststelling hiervan stond ook de rolverdeling binnen ons eigen bestuur op de agenda. Na 2,5 jaar geeft Esther de Haan-Luijer de voorzittersrol door aan vriend, CDA-collega en oud gemeenteraadslid Eric Torsing. Esther startte haar laatste vergadering als voorzitter met een memoriam aan Erik Korpershoek. De bevlogen, enthousiaste en altijd rationele Ankeveener die tot op het laatste moment veel voor het CDA Wijdemeren heeft betekend. Politiek is niet altijd makkelijk, op de momenten dat dit duidelijk werd wist Erik als een houtkachel op een koude winternacht mensen bij elkaar te brengen. Erik sloot zijn laatste CDA-bestuursvergadering als secretaris af met de woorden ‘’We laten elkaar niet los’’, een zin die op deze avond nog veel vaker de revue passeert en in de toekomst ook absoluut terug blijft keren. Een zin met zoveel waarde en betekenis, toen en zeker ook met de kennis van nu.

Janneke Verbruggen-van Corteveen werd tijdens deze vergadering tot opvolger van Erik verkozen als penningmeester. Ymkje Meijer is benoemd in het bestuur als secretaris.  Een sterk lokaal CDA wat hart heeft voor onze gemeente, dat luistert, behoefte signaleert en opneemt in haar programma of waar mogelijk, zoals vanavond, doorgeeft aan hogere CDA-bestuursorganen. Zo dienden het collectief van CDA’ers meerdere amendementen in met betrekking tot de twee verkiezingsprogramma’s van zowel de Provinciale Staten als het Waterschap.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.