15 april 2019

Bescherm de Grote Karekiet op basis van de juiste feiten!

Donderdagavond 4 april hebben we een enerverende raadsvergadering gehad. In de vergadering is een raadsvoorstel over de uitvoering van de Milieu Effect Rapportage unaniem aangenomen en daar zijn wij als CDA fractie heel blij om. Hiermee komt het ontwikkelen van het gebied conform het gebiedsakkoord een stuk dichterbij.

Wat tijdens de vergadering opviel is dat er op alle manieren gelobbyd wordt, om bepaalde trajecten van de nieuw te maken vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen niet of wel door te laten gaan.

De grote Karekiet was dit keer het lijdend onderwerp. Hij werd genoemd in het raadsvoorstel in de stukken en ook nog in een amendement “Bescherm de Karekiet, dus de LV3 (vaarverbinding over de Loenderveense plas)  willen we niet” van PVDA/GroenLinks.Na onderzoek ter voorbereiding van dit amendement viel mij op dat de Grote Karekiet vier vijanden heeft. Nu wordt hij eigenlijk misbruikt om een doel te bereiken om een vaarverbinding niet meer te laten onderzoeken. Terwijl onderzoek eigenlijk uitwijst dat een vaarverbinding de groei van de Grote Karekiet populatie positief beïnvloedt.

In een schema bij de vergaderstukken wordt inzichtelijk dat de populatie van de Grote Karekiet vanaf 2005 afneemt van 60 broedparen in de Oostelijke Vechtplassen naar 12 in 2018.De vijanden van de Grote Karekiet zijn:

1. Een goed beheer van de rietkragen. Veel eigenaren van de oevers laten bomen weelderig tieren en plegen geen onderhoud om het hout uit het riet te verwijderen. Zo komt het riet in de knel te zitten. Als het al niet weggehaald is voor een alles vernielende schoeiing. Dus eigenaren sommeren tot onderhoud en herstel rietkragen.
2. De grauwe gans vreten ook nog eens stukken riet weg.
3. De Grote Karekiet gedijt goed als er fluctuaties van het waterpeil tussen het riet zijn. Dus een vaarverbinding gaat in positieve zin bijdragen.
4. De Koekoek legt zijn eieren in het nest van de Grote Karekiet en dat is zoals bekend niet best voor de kleine Grote Karekiet.


De titel geeft het al prijs, we missen op dit moment grote getallen aan water- en weidevogels in de plassen. Dit gemis wordt vaak misbruikt om zaken te motiveren om bouw of veranderingen niet door te laten gaan. In dit geval wordt de bedreiging van de Grote Karekiet aangehaald om de vaarverbinding tegen te houden. Het CDA is voor de bescherming van de Grote Karekiet, maar wel op basis van de juiste feiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.