24 juli 2018

Beschoeiing Horstermeer

11 april heeft de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld over de werkzaamheden voor de vervanging van de beschoeiing op een klein gedeelte van de Middenweg in de Horstermeer.

Op de sociale media werd flink gemopperd over de kwaliteit van de damwand en de veiligheid van vooral de fietsers.

De opdracht is om de oude houten damwand te vervangen door een nieuwe houten damwand met verankering in de weg . De houten damwand werd met goedkeuring van de gemeente op verzoek van de aannemer verandert in het plaatsen van een stalen damwand, zonder verankering in de weg. Hiervoor zijn geen tekeningen gemaakt en is dus niet te controleren of we werkelijk krijgen waarvoor we betalen. De grootste ergernis van de bewoners is de manier hoe de wand er in staat. Het is geen mooi geplaatste rechte wand geworden. Het is duidelijk te zien dat er tijdens het plaatsen van de wanden veel moeilijkheden waren en de oorzaak was de erge harde ondergrond. En op sommige plekken wijkt de wand (geen verankering) nu al uit richting het water en kan dat gevolgen hebben voor scheurvorming in de onderkant tegen de wand  en het fietspad.

De veiligheid is ook een grote ergernis geweest. Uiteindelijk hebben er verkeersregelaars gestaan na diverse klachten maar aan het einde van de dag toen alle werkers en regelaars naar huis gingen , bleven de planken op het fietspad liggen en moesten de fietsers gezamenlijk met het autoverkeer gebruik maken van de weg.

De wethouder heeft beloofd dat hij toeziet op een veilige situatie in de volgende fases en gaat evalueren met  de ambtenaren of de volgende fase ook de schoeiing van staal moet worden gemaakt. In mijn bezoek aan verschillende bewoners van de Horstermeer is ook aangegeven dat het hier een specifiek gebied is met sterk stromend water en is er ook brak water aanwezig uit de bodem dat meer gevolgen op staal dan op hout kan hebben. Al met al een lastig probleem dat in onze ogen goed geĆ«valueerd moet worden om bovenstaande problemen en eventuele vervolgschades te voorkomen.

Erik Torsing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.