23 april 2018

CDA, DorpsBelangen, VVD en D66 vormen nieuwe college Wijdemeren

Door hun fracties zijn Rosalie van Rijn (CDA), Jan-Jaap de Kloet (DorpsBelangen), Jan Klink (VVD) en Joost Boermans (D66) voorgedragen als wethouders.

Nadat de poging van de Lokale Partij (DLP) om tot een nieuwe coalitie in Wijdemeren te komen was mislukt, heeft het CDA (als tweede partij) op 7 april direct het initiatief genomen om andere mogelijkheden te verkennen.

Op maandag 9 april zijn de vier partijen bijeen gekomen. Centraal bij deze bijeenkomst stond de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren. Al snel bleek dat een gezamenlijk standpunt voor de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren kon worden geformuleerd. Voor het CDA was dit een voorwaarde om verder te praten over de mogelijke vorming van een coalitie met deze vier partijen.

In dit stadium van de onderhandelingen werd Jan Franssen als formateur bereid gevonden om te helpen bij het vormen van een coalitie voor de bestuursperiode 2018-2022.

Een kleine week later was er flinke vooruitgang geboekt: de concepttekst van het coalitieakkoord was gereed. Kort daarna zijn de puntjes op de ā€˜iā€™ van het akkoord gezet. Op 18 april is het akkoord afgerond.

Met de totstandkoming van dit akkoord ligt de weg open om het goede werk van onze wethouders Theo Reijn en Betske van Henten voort te zetten. Hun tomeloze inzet en daadkracht heeft erin geresulteerd dat het door hen gelegde fundament de komende periode verder kan worden uitgebouwd. Hiervoor willen wij onze hartelijke dank aan beiden uitspreken. 

Downloads:

Persbericht Bestuursakkoord

Bestuursakkoord 2018-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.