17 oktober 2020

CDA Wijdemeren bezoekt Provincie Noord-Holland

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen CDA Wijdemeren, CDA Noord-Holland en CDA Tweede Kamer.

Leefbaarheid

CDA maakt zich al sterk voor de leefbaarheid in de jaren van Wijdemeren. Het ondersteunen van verenigingen, organisaties van evenementen en sportclubs met vele vrijwilligers is één van de pijlers voor die leefbaarheid. Een andere belangrijke pijler is de vergrijzing tegengaan, door de doorstroming van de woningmarkt te schrijven, zodat mensen al jaren in hun vertrouwde dorp wonen, hier te blijven huisvesten. Maar ook starters een kans te geven op die zelfde woningmarkt, de jongeren die hier graag willen blijven wonen.

Woningzoekenden

Dit kan alleen als er woningen worden toegevoegd in onze dorpen. Daar zijn we steeds weer mee bezig om locaties te vinden in de dorpen. Denk aan de Rading te Loosdrecht, de Elbert Mooijlaan te Kortenhoef en de Voorstraat te Nederhorst den Berg. Dit zijn de binnenstedelijke locaties. Mooi dat hier woningen bijkomen, maar dit is niet genoeg. We kunnen bij lange na niet voldoen aan de vele woningzoekenden. Dit is een groep mensen die we nooit horen, maar we kennen ze allemaal wel. Aan deze groep willen we graag een gezicht geven, een stem geven zodat deze ook gehoord worden als er weer heel veel tegenstanders zijn voor plannen in hun directe omgeving.

Wij kijken dus ook naar de buiten stedelijke bouwlocaties. Aan de randen van de dorpen. Die zijn er niet zoveel in Wijdemeren, omdat hier heel veel beschermde natuur (Natura 2000) is. Gelukkig maar, want dit maakt ook onze gemeente zo mooi.

Plannen Provincie

Maar in Kortenhoef, Zuidsingel fase 8 en in Nederhorst den Berg Noord zijn twee van die plekken waar woningen mogelijk kunnen komen. Voorwaarde is wel dat er goede toegangswegen zijn of komen.

Maar nu de provincie met een nieuwe omgevingsverordening komt, worden deze twee plannen gedwarsboomd door op deze twee locaties de bescherming te leggen van “Bijzonder Provinciaal Landschap (BLP)”. Sterker nog, deze BLP komt tot op de Dijken (Loosdrecht en Kortenhoef) te liggen, zodat ondernemers die een uitbreinding van de jachthaven of andere bedrijven willen, het wel kunnen vergeten. Ook een enkele uitbreiding of toevoeging van een woning wordt hierdoor bijna onmogelijk gemaakt.

CDA Noord-Holland

Dit is dan ook de reden dat CDA Wijdemeren contact zocht met onze Provinciale Statenleden. Goed te horen dat zij dezelfde mening hebben als CDA Wijdemeren. Ook de fractie van CDA Noord-Holland kan zich niet vinden in deze plannen. Fractievoorzitter Jan Verbruggen heeft ingesproken voor statenleden op het Bijzonder Provinciaal Landschap te schrappen uit deze verordening. Omdat het Rijk ook elke keer blijft hameren op voldoende woningen en minister Ollongren uitsprak ook zorgen te hebben over een tekort aan woningbouwlocaties in de provinciale verordeningen is er ook contact gezocht met de CDA Tweede Kamer fractie. Julius Terpstra is woordvoerder wonen in het parlement. Hij heeft naar aanleiding van ons onderhoud direct vragen gesteld aan de minister.

Ook nu merken wij weer hoe belangrijk het is dat de lokale CDA partij, ook contacten heeft in de Provinciale Staten en in de Tweede Kamer om zo met elkaar ten strijde te gaan voor de broodnodige extra woningen. Ook voor Wijdemeren om zo onze dorpen leefbaar te houden.

BIJLAGEN

  • Wilma van Andel, woordvoerder CDA Noord-Holland

https://www.cda.nl/noord-holland/actueel/nieuws/cda-op-de-bres-om-woningnood-te-voorkomen

  • Kamervragen van Julius Terpstra:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16045&did=2020D34633

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.