17 oktober 2020

CDA Wijdemeren kritisch over voorstel Oud-Loosdrechtsedijk

Dat de Oud-Loosdrechtesedijk (tussen de rotonde en Bleekveld) aan onderhoud toe is dat ziet iedereen. Vandaar kwam het raadsvoorstel in september op de agenda. Ook in het voorjaar sterven we al op ons bordje. Dit hebben wij toen afgewezen, omdat het volgens de CDA fractie te duur was. Ook het onderhands aanbesteden of wij geen goede zaak. Maar tot onze verbazingwekkende zagen we deze keer een groter bedrag staan ​​voor een nieuwe deklaag. Raadslid Eric Torsing is op het gemeentehuis in deze stukken gedoken. Een aantal specifieke bedragen tegen het licht gehouden en is tot de conclusie gekomen dat het voor een (veel) lager bedrag aanbesteed kan worden.

'Overal in de organisatie moet er bezuinigd worden, en hier wordt er met geld gesmeten, lijkt het', aldus Torsing. Hij vervolgt: 'Als je keuzes moet maken voor zorg of voor een mantelzorgcompliment omdat de tekorten oplopen, vind wij dat ook hier kritisch naar de financiën gekeken moet worden'.

In de raadsvergadering is de CDA fractie (samen met DLP) met een wijzigingsvoorstel gekomen. Het werd nog niet eens maar, we verkregen na een schorsing een nipte gros.

De CDA fractie blijft alert voor de gelden die wij uitgeven op ieder vlak. Zo kunnen we de gemeente elke keer een beetje mooier maken.

  • Link naar Artikel Gooi en Eemlander

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200306_13777475/dure-dijk-etaleert-onmacht-wijdemeren-burgemeester-wil-snel-verbetering?utm_source=google&utm_medium=organic

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.