18 september 2016

CDA Wijdemeren ontvangt advies en tips van andere gemeenten

In de zomervakantie is het CDA Wijdemeren op bezoek gegaan bij een drietal gemeenten die ook voor de keus hebben gestaan om wel of niet te fuseren of een ambtelijke samenwerking aan te gaan. De bezoeken passen in de stappen die het CDA neemt als voorbereiding op de discussie die eind dit jaar over de toekomst van Wijdemeren wordt gehouden. Dit keer wilden de CDA'ers graag de ervaringen horen van collega-raadsleden in het land om die te betrekken bij de afwegingen die straks gemaakt moeten worden.

Fractievoorzitter Jan Verbruggen: "De afgelopen maanden is het CDA op veel plaatsen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek geweest over de toekomst van onze dorpen. Dat blijven wij de komende maanden ook doen. Maar daarnaast willen wij ook leren van de ervaringen in andere gemeenten. Daarom hebben wij in ons vakantierondje gesproken met raadsleden en wethouders van verschillende politieke partijen, zowel van de coalitie als de oppositie. Het was goed om te constateren dat alle gemeenten openstonden om hun ervaringen en kennis te delen. Grote gemene deler van de drie gemeenten is dat zij allemaal achteraf vinden dat zij terug kunnen kijken op een juiste beslissing."

Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis van de drie mogelijkheden die het CDA op dit moment voor de toekomst van Wijdemeren ziet:

·       Wijdemeren kan nog langdurig een zelfstandige gemeente blijven

·       Wijdemeren blijft bestuurlijk zelfstandig, maar gaat een ambtelijke fusie aan

·       Wijdemeren fuseert met een of meerdere gemeenten

Gemeente Woudenberg

Meest opvallend in de gemeente Woudenberg (ca. 12.500 inwoners) is het cafetariamodel dat zij gebruiken. De gemeente kiest per onderwerp de beste samenwerkingspartner. Heel bewust wordt er gekozen voor verschillenden gemeenten om daarmee de zelfstandigheid te blijven bewaken. Als belangrijkste tip kreeg het CDA mee om zorgvuldig te zijn, maar wel heldere en duidelijke keuzes te maken.

Gemeente Aalsmeer

De zelfstandige gemeente Aalsmeer (ca. 31.000 inwoners) is vanaf 2013 een ambtelijke fusie aangegaan met de gemeente Amstelveen (ca. 88.500 inwoners). De gemeente is trots op de financiële voordelen die zijn behaald waardoor meer ambities waargemaakt kunnen worden. Tegelijkertijd benadrukt men dat er hele goede afspraken gemaakt moeten worden om de gelijkwaardigheid van beide partijen te waarborgen. Als tip werd meegegeven dat het belangrijk is om als betrokken partijen vertrouwen naar elkaar uit te spreken.

Gemeente Alkmaar

In 2015 zijn de gemeente Schermer (ca. 5.500 inwoners) en de gemeente Graft-De Rijp (ca. 6.500 inwoners) gefuseerd met de gemeente Alkmaar (ca. 96.000 inwoners). Beide dorpen hadden voor een fusie een keus uit meerdere gemeenten, maar hebben heel bewust voor Alkmaar gekozen dat nu ca. 108.000 inwoners telt. Als groot voordeel wordt aangegeven dat er nu voor de kleine dorpen veel meer ambtelijke expertise beschikbaar is. Men is erin geslaagd om de kleine kernen hun eigen identiteit te laten behouden, iets waar vooraf wel zorgen over waren. Als tip werd meegegeven om de inwoners te blijven betrekken bij het hele proces.

CDA blijft in gesprek

In de komende weken organiseert het CDA weer verschillende activiteiten om met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek te blijven over de toekomst van Wijdemeren. Deze maand onder meer de ledenbijeenkomst en volgende maand een jongerenbijeenkomst. Daarnaast komt het CDA op uitnodiging ook naar u toe. Verzamel wat mensen om u heen en het CDA gaat graag op uw locatie met u in gesprek over de toekomst van onze dorpen. Belangstelling? Mail naar: fractie@wijdemeren.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.