19 februari 2022

CDA Wijdemeren organiseert avond over toekomst agrariërs

Op maandag 14 februari organiseerden LTO Noord-afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek en CDA Wijdemeren een avond voor de agrarische sector. Bij de Meentboerderij in de Hilversumse Meent gingen de aanwezigen in gesprek met drie prominenten over de ruimte om te ondernemen voor de agrarische sector. “We willen allemaal graag koeien in de wei zien”, aldus lijsttrekker Rosalie van Rijn. CDA Wijdemeren heeft de afgelopen periode verschillende keren actie ondernomen tegen de vernatting van agrarische gronden.

CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk, deed de aftrap. Hij wilde het wantrouwen van agrariërs in de politiek wegnemen. Derk gaat het hele land door om kennis op te halen bij de agrariërs en niet zelden help hij ‘s morgens vroeg al mee op de boerderij. Boswijk; “In het nieuwe coalitieakkoord is er 2,1 miljard gereserveerd voor natuurbeheer”. De spanning in de zaal was te voelen en Derk kreeg veel vragen te beantwoorden, iets wat hij uitgebreid deed. Hij voelde met de agrariërs mee en beloofde dat hij kritische vragen blijft stellen aan het kabinet.

Vervolgens kwam CDA Statenlid Willemien Koning aan het woord. Er moet nog 4000ha agrarische grond omgezet worden voor natuurontwikkeling tot 2027. “Dat gaat nooit lukken”, aldus Willemien. We moeten met elkaar gaan kijken wat realistisch is. Daarbij komt dat er in Noord-Holland geen intensieve landbouw is, bijna alle agrarische bedrijven zijn grondgebonden.

Als ‘uitsmijter’ sprak de altijd bevlogen Albert Hooijer namens LTO Noord.  Hij gaf aan toch wat kritischer tegen het coalitieakkoord aan te kijken dat de eerste spreken. Hooijer: “Jammer dat Derk Boswijk al weg is wat mijn handen jeukten om met hem in discussie te gaan”. Hij rekende voor dat er al met al toch zo een 20 miljard gereserveerd is voor sanering van agrarische bedrijven. Hij sprak van een goede samenwerking tussen de verschillende agrarische belangenverenigingen, wat echt nodig is. Tegen bodemdaling is er geen beter gewas dan gras.

Rosalie van Rijn sloot de avond af met de vraag wat willen jullie ons als raadsleden meegeven. Ze beloofde ook regelmatiger in contact te blijven met de agrariërs en wil ook graag op bezoek bij de bedrijven in Wijdemeren.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.